ccib1

ZIUA OPORTUNITĂ?ILOR DE AFACERI

3 februarie 2014, Hotel Intercontinental ( Sala Opera )

 

Tema:           Africa de Nord:  Oportunită?i de afaceri cu Maroc, Algeria ?i Tunisia

Invitat special: Radu ZAHARIA, Director General, Ministerul Economiei

Moderator: Sorin DIMITRIU, pre?edinte CCIB

 Program:

09h00 – 09h30: Înregistrarea participan?ilor

09h30 – 10h30:  Africa de Nord:  Oportunită?i de afaceri cu Maroc, Algeria ?i Tunisia 

–          9h30 – 9h40: Cuvant de deschidere: dl Sorin Dimitriu, Presedintele CCIB

–          9h40-10h00: Oportunită?i de dezvoltare a rela?iilor economice cu Maroc, Algeria şi Tunisia: dl Radu Zaharia, Director General, Departamentul   de comer? exterior ?i rela?ii interna?ionale, Ministerul Economiei

–          10h00-10h30: Interven?ii ale reprezentan?ilor ambasadelor din ?ările partenere

10h30 – 11h00:           Sesiune de întrebări ?i răspunsuri

11h00 – 11h15:           Networking coffee break

11h15 – 11h25:           Prezentarea reprezentantei CCIB la Rabat – dl. Iuliu Stocklosa vicepreşedinte CCIB

11h25 – 11h35:           Serviciile EximBank în sprijinul dezvoltării afacerilor, Dnul. Serban Ghinescu  Director – Directia Clienti

11h35 – 12h00:           Consulta?ii individuale participan?i – invita?i

 

Ziua oportunită?ilor de afaceri este un eveniment organizat la fiecare două luni care oferă posibilitatea reprezentan?ilor mediului de afaceri să se întâlnească într-un cadru structurat cu ata?a?ii economici ai României în străinătate ?i cu responsabilii în domeniu din ministerul Economiei sau cu ata?a?i economici ai ?ărilor partenere pentru a afla ultimele evolu?ii în ce prive?te schimburile economice cu zona de interes corespunzătoare ?i posibilită?ile de externalizare ?i dezvoltare a propriei afaceri.

Fiecare manager prezent la eveniment poate dialoga cu invita?ii speciali ?i să î?i prezinte obiectivele: căutarea de clien?i, de furnizori sau parteneri de afaceri, cunoa?terea condi?iilor ?i posibilită?ilor investionale.

În cadrul intalnirii vor fi dezbatute subiecte precum:

  • Posibilită?i de crestere a accesului produselor şi serviciilor româneşti în Maroc, Tunisia şi Algeria (ex: bariere tarifare, reguli de origine, standarde, drepturi de proprietate intelectuală, achiziţii publice, investiţii)
  • Produse ?i servicii române?ti pentru care există pia?ă de desfacere în Africa de Nord
  • Proiecte de investi?ii  în România – oportunită?i
  • Proiecte comune de colaborare în cadrul parteneriatului public-privat
  • Identificarea ?i definirea intereselor specifice de importuri şi exporturi agricole şi industriale, precum şi a domeniilor tehnice
  • Condi?ii ?i condi?ionalită?i de intrare a firmelor române?ti pe pia?a Africii de Nord

 

PARTENERI:     e                                                 m