600 de persoane calificate gratuit prin proiectul O calificare in turism – o şansă pentru o slujbă mai bună

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (CCIV), Federaţia Bucătarilor din România (FBR) şi STEF Management Consulting, anunţă lansarea proiectului strategic naţional „O calificare in turism — o şansă pentru o slujbă mai bună”. Acest proiect, care se adresează în exclusivitate angajaţilor din turism, cu precădere celor din regiunile Bucureşti Ilfov, Centru şi Sud Vest, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”.
Obiectivul general al proiectului, care se derulează în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2012, constă în îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă active din turism, îndeosebi a persoanelor necalificate, a celor cu un nivel scăzut de calificare şi a celor care au o calificare redundantă pe piaţa muncii.
Astfel, în cadrul acestui proiect, 1.000 de angajaţi din turism beneficiază gratuit de programe de orientare şi consiliere profesională, iar în urma evaluărilor realizate prin aceste programe, 600 de angajaţi vor participa gratuit la cursuri de calificare în meseriile de ospătar, bucătar, administrator pensiune turistică organizate de furnizori din România autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). Absolvenţii cursurilor de calificare vor obţine certificate de calificare recunoscute la nivel naţional şi nu numai, avizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Gabriela Dumitriu, manager proiect, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului

Bucureşti (CCIB), Bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, 030982 Bucureşti, tel.: 021 319 0128, fax: 021 319 0107, e-mail: gabriela.dumitriu@ccib.ro, www.ccib.ro.
Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.

Biroul de Presă al CCIB