România, membru cu drepturi depline în ENIAC JU

„În această perioadă de reaşezare a structurilor economice, cercetarea are un rol deosebit de important. Economiile vestice au înţeles acest lucru, majorând substanţial fondurile alocate acestui sector. Din păcate, România nu a adoptat o politică industrială bazată pe un model de dezvoltare prin ştiinţă-inovare-tehnologie. De asemenea, ţara noastră nu are o strategie clară în domeniul cercetării, ceea ce conduce la disiparea resurselor umane, materiale şi financiare din sector”, a declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), marţi, 20 aprilie 2010, în deschiderea NanoEIRei Summit (NanoElectronics in Romania: Research-Education-Industry).
Preşedintele Camerei bucureştene a apreciat, în cadrul aceluiaşi eveniment, că se impune aşezarea pe baze noi a relaţiei dintre mediul academic şi mediul economic, idee agreată şi de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), prof. univ. dr. ing. Adrian Curaj, care a vorbit despre câteva dintre iniţiativele Autorităţii prin care se încearcă o mai bună funcţionare a acestei relaţii. De asemenea, preşedintele ANCS a subliniat necesitatea focalizării resurselor către domenii prioritare de cercetare. „Pentru a avea un program prioritar în domeniul nanotehnologiilor este necesar să dovedim că avem tot ceea ce ne trebuie, inclusiv cerere din partea industriei“, a punctat domnia sa. „Sunt convins că va trebui nu doar să spunem că vrem un program prioritar, ci şi să identificăm un loc în lanţul industrial unde acesta să vină cu produse competitive“, a declarat, în continuare, prof. univ. dr. ing. Adrian Curaj.
Manifestarea, care a marcat intrarea României ca membru cu drepturi depline în ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking), a fost organizată de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucureşti (IMT Bucureşti) şi Infineon Technologies Romania (IFRO), alături de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Camera Naţională, Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
În cadrul summit-ului, onorat de prezenţa dr. Andreas Wild, director executiv al ENIAC-JU, a fost abordată relaţia dintre industrie, pe de o parte, şi cercetare şi educaţie, pe de altă parte, văzută atât din punctul de vedere al unor companii multinaţionale ce operează în Romania, precum Renault Technologie Roumanie, Infineon Technologies, Honeywell sau IBM, cât şi din punctul de vedere al unor institute de cercetare şi universităţi de prestigiu. Evenimentul a constituit un bun prilej pentru participanţi de a discuta despre modul în care cele două medii ar trebui să colaboreze la nivel naţional pentru a-şi finanţa proiectele din surse publice şi private, inclusiv despre oportunitatea înfiinţării unui cluster în domeniul nanoelectronicii.
Programul evenimentului a cuprins două sesiuni de lucrări, moderate de dr. Raluca Muller, director ştiinţific IMT Bucureşti, şi dr. Michael Neuhaeuser de la Infineon Technologies Romania (IFRO), precum şi o masă rotundă, moderată de dr. Andreas Wild, director executiv ENIAC JU.
ENIAC JU este constituit ca un parteneriat public-privat între Comisia Europeană şi statele membre şi asociate, pe de o parte, şi AENEAS, o asociaţie care reprezintă principalii actori din domeniul cercetării-dezvoltării în domeniul nanoelectronicii (companii, centre de cercetare şi universităţi) din Europa, pe de altă parte. Potrivit dr. Andreas Wild, cei interesaţi să dezvolte un proiect în cadrul ENIAC JU o mai pot face – în cadrul Apelului 3 – până la data de 30 aprilie 2010, ora 17,00 (ora Bruxelles-ului).

Biroul de presă al CCIB