Acad. Dan Dascălu, membru onorific al CCIB

„Preţuind contribuţia dumneavoastră remarcabilă la realizările şcolii româneşti de dispozitive electronice şi de microelectronică şi rolul esenţial pe care l-aţi jucat în dezvoltarea în ţară a domeniului microtehnologiilor, suntem bucuroşi, domnule academician, că astăzi avem privilegiul de a va avea în mijlocul nostru în calitate de membru onorific al Camerei bucureştene, instituţie reprezentativă pentru cea mai importantă comunitate de afaceri a ţării, cea din Capitală”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în cadrul festivităţii de acordare a calităţii de membru onorific al CCIB acad. Dan Dascălu, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare (INCD) pentru Microtehnologie (IMT Bucureşti).
La eveniment, care a avut loc recent la Sala Rotondă, aflată la etajul 3 al sediului istoric al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (Str. Ion Ghica nr. 4), au participat personalităţi din mediul academic şi economic. Manifestarea a debutat cu un laudatio rostit de preşedintele Camerei bucureştene, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, urmat de înmânarea atestatului de membru onorific şi a insignei de aur a sistemului cameral acad. Dan Dascălu.
Subliniind colaborarea deosebită pe care a avut-o în ultimii ani cu CCIB, acad. Dan Dascălu a vorbit despre necesitatea unei cooperări foarte strânse între cercetare şi mediul industrial. „Pentru un cercetător rezolvarea problemelor venite dinspre industrie este mai fascinantă decât inventarea unor teme de cercetare”, a punctat directorul general IMT Bucureşti. În opinia acad. Dan Dascălu, relaţia mediu academic – mediu economic este cu atât mai importantă cu cât în domeniul nanotehnologiilor Europa pierde teren în faţa ţărilor emergente.
Menţionăm că CCIB a demarat, în prima parte a anului trecut, un program de evenimente al căror scop îl constituie apropierea celor două medii. Cea mai recentă manifestare din acest ciclu – NanoEIRei Summit (NanoElectronics in Romania: Research-Education-Industry) – a fost organizată la data de 20 aprilie 2010 împreună cu IMT Bucureşti, Infineon Technologies Romania (IFRO), Camera Naţională, Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi a marcat intrarea României ca membru cu drepturi depline în ENIAC JU (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking).

Biroul de Presă al CCIB