ccib_img_1425383965_dsc_0048_S1[1]

Acord de colaborare CCIB – ISMB

Marţi, 3 martie 2015, la sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea unui protocol de colaborare între Camera bucureşteană şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, şi de către inspectorul şcolar general Constantin Trăistaru, alături de inspectorul şcolar general adjunct, Liliana Maria Toderiuc, cele două părţi vor coopera în vederea îmbunătăţirii sistemului de formare şcolară şi profesională a elevilor din reţeaua şcolară a Capitalei, ţinând seama de condiţionalităţile socio-economice ale momentului, vor identifica proiecte comune ce urmează a fi implementate în şcolile bucureştene şi care pot contribui la formarea şi dezvoltarea profesională a elevilor din Capitală, în acord cu cerinţele pieţei muncii, şi vor organiza, în parteneriat, manifestări expoziţionale, seminarii, simpozioane, conferinţe şi alte evenimente din aceeaşi sferă.

La finalul evenimentului, atât preşedintele CCIB, cât şi inspectorul şcolar general al municipiului Bucureşti şi-au exprimat convingerea ca printr-o bună conlucrare la nivelul grupului de lucru comun, constituit din specialişti ai ambelor instituţii, prevederile protocolului vor fi puse în aplicare rapid, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a susţine, atât mediul de afaceri bucureştean, cât şi pe cel educaţional.

Semnarea protocolului de colaborare cu ISMB se înscrie în sfera preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a contribui la buna pregătire a resursei umane şi la creşterea vitezei de adaptare a acesteia la schimbările pieţei.

Biroul de Presă CCIB