DSC_0039

Acord de colaborare între CCIB şi CCPIT Kenli

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a primit la sediul Camerei bucureștene o misiune chineză, condusă de Hesen Zhang, secretar adjunct al PCC din Districtul Kenli, al orașului Dongying, provincia Shandong. Din delegație au făcut parte oficiali ce activează în domeniul agriculturii, turismului, pescuitului și în comerț. La întâlnire a participat, de asemenea, Iuliu Stocklosa, vicepreședinte al CCIB.

În deschidere, Sorin Dimitriu a vorbit despre rolul Camerei bucureştene în modernizarea economiei ţării noastre, despre activitatea CCIB, organizaţie reprezentativă pentru mediul de afaceri al capitalei, cu deschidere şi recunoaştere internaţională, precum şi despre strategia de relaţii externe a organizaţiei noastre. În acest context, Sorin Dimitriu a punctat orientarea către dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu țările din afara spațiului comunitar, subliniind faptul că R. P. Chineză constituie o zonă prioritară în strategia Camerei bucureștene, o dovadă în acest sens fiind cele 10 acorduri de cooperare încheiate de CCIB cu organizații similare din această țară, în baza cărora sunt organizate evenimente menite să contribuie la o mai bună cunoaștere a celor două comunități de afaceri.

Principalele obiective ale întâlnirii au vizat semnarea unui acord de colaborare între Camera bucureșteană şi Consiliul Chinez pentru Promovarea Comerţului Internaţional – Filiala Kenli și identificarea, în marja acestui document, a unor proiecte concrete a căror derulare să conducă la o mai bună cunoaştere a comunităţilor de afaceri reprezentate de cele două instituţii. În acest context, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a sugerat, într-o primă etapă, organizarea la București a „Săptămânii produselor din districtul Kenli”, eveniment urmat de o misiune economică condusă de CCIB în regiunea amintită.

Datorită semnării acordului de cooperare între CCIB şi CCPIT Kenli, companiile româneşti vor beneficia de asistenţă şi consultanţă specializată pentru identificarea de potenţiali parteneri în districtul Kenli. De asemenea, comunitatea de afaceri bucureşteană va fi informată, prin intermediul CCIB, asupra oportunităţilor oferite de zona acoperită de CCPIT Kenli în domeniul importului, exportului şi cooperarii în diverse sectoare.

Șeful delegației chineze a făcut o prezentare amplă a districtului Kenli și a zonei de vărsare în mare a fluviului Galben (Delta Huan He), punctând contribuția regiunii pe care o reprezintă la dezvoltarea economică a R. P. Chineze, îndeosebi datorită zăcămimtelor de țiței din zonă, industriilor constructoare de echipamente și anvelope (districtul asigură 1/5 din producția de anvelope a Chinei) și agriculturii. „Pornind de la propunerile făcute astăzi și de la documentul semnat, ne vom strădui să satisfacem cererile pieței românești și pe cele ale pieței chineze, utilizând instrumentele potrivite pentru dezvoltarea colaborării bilaterale”, a afirmat Hesen Zhang.

În continuarea programului, delegația chineză, însoțită de oficiali ai CCIB, face o vizită de afaceri în județul Tulcea, inclusiv în Delta Dunării.

R.P. Chineză este un partener economic şi comercial important pentru România. La nivelul anului 2007 (date provizorii), schimburile comerciale româno-chineze au atins 5 miliarde USD, din care importul s-a cifrat la peste 4 miliarde USD.

Biroul de Presă al CCIB