DSC_0095

Acord de colaborare între CCIB și Institutul de Economie Mondială

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut loc semnarea acordului de colaborare între Camera bucureşteană şi Institutul de Economie Mondială al Academiei Române (IEM). Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele CCIB, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, şi de către directorul IEM, C.S. I dr. Simona Moagăr-Poladian, cele două părţi vor coopera în vederea: organizării de conferințe științifice, simpozioane, alte manifestări științifice în domeniul relaţiilor economice internaţionale, cu participare națională și internațională, editării şi publicării de lucrări, reviste şi alte materiale de informare; realizării a unor proiecte de cercetare şi cooperare ştiinţifică. La eveniment au fost prezenți, de asemenea, C.S. I dr. Napoleon Pop, director ştiinţific al IEM, George Vodislav, directorul general CCIB și Eugen Dijmărescu, membru de onoare al Camerei bucureștene.

Cele două părți au convenit ca seria de evenimente să fie deschisă cu două conferințe organizate la Palatul Camerei bucureștene, în cadrul cărora să fie reliefată contribuția Camerei bucureștene la dezvoltarea economiei moderne a României, dar și rolul pe care această instituție îl are în contextul macroeconomic actual. „Sistemul cameral trebuie să revi

nă pe scena economică, ca reprezentant legitim al comunității de afaceri”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu. În ceea ce privește colaborarea cu IEM, președintele CCIB a subliniat legătura firească cu Institutul de Economie Mondială, prin prisma preocupărilor celor două instituții, dar și dorința ca această colaborare să fie de durată.

De aceeași părere a fost și directorul IEM, Simona Moagăr-Poladian, care a punctat: „Scopul nostru este comun, iar istoria ne arată că legătura între CCIB și Institut este veche. De exemplu, în cadrul Camerei de Comerț se editau buletine de conjunctură, până la înființarea Institutului. În completare, directorul ştiinţific al IEM, Napoleon Pop, a amintit că Institutul a luat naștere, în 1967, pe scheletul Direcției de Conjunctură din cadrul Camerei de Comerț.

„Este de dorit ca unele dintre cercetările realizate de echipa IEM să fie prezentate în cadrul conferințelor organizate de CCIB, publicate pe site-ul Camerei și promovate în rândul membrilor”, a fost de părere Eugen Dijmărescu.

Acesta este al doilea dintr-o serie de acorduri de colaborare pe care CCIB le va semna cu instituții de artă, cultură și științifice, în vederea derulării în bune condiții a programului de manifestări programate a se desfăşura pe parcursul întregului an 2018, pentru a marca 150 de ani de activitate neîntreruptă a Camerei bucureștene.

Informații de background

Despre CCIB

Cu o tradiţie de 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, Camera bucureșteană se bucură şi de o largă recunoaştere internaţională conlucrând cu peste 100 de organizaţii similare din străinătate. De asemenea, CCIB oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene un sprijin real prin servicii performante, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei.

Despre IEM

În anul 2017, Institutul de Economie Mondială a împlinit 50 de ani de la înființarea sa. Începând cu 1990, IEM a trecut sub coordonarea ştiinţifică a Academiei Române, obiectul său principal de activitate fiind cercetarea fundamentală concentrată pe sprijinirea tranziţiei României la o economie de piaţă funcţională, întărirea politicilor publice de întărirea competitivităţii internaţionale a economiei, integrarea activă a economiei naţionale în economia mondială şi fundamentarea poziţiilor României faţă de provocările integrării europene şi globalizare.

            Biroul de Presă CCIB                                                                                                                Biroul de Presă al IEM