2022 – anul consolidării

image_pdfimage_print

Spuneam într-un editorial anterior, scris în primăvara anului trecut, imediat după preluarea mandatului de președinte al Camerei bucureștene, că 2021 este anul în care putem pune bazele pentru o nouă etapă de dezvoltare, cu condiţia de a ne creiona planurile de lucru pornind de la realitatea acelor zile, nu de la “vechea normalitate”, şi de a “asculta” permanent ce “spune piaţa”. Este ceea ce am făcut, astfel încât 2022 să fie pentru noi, pentru membrii noștri și pentru întreaga comunitate de afaceri a Capitalei un an al consolidării rezultatelor obținute anul trecut și al reintrării pe un trend ascendent sustenabil.

Una dintre axele importante ale activității noastre a fost și va rămâne în continuare susținerea exporturilor cu valoare adaugată mare şi aici mă refer inclusiv la exporturile de produse industriale complexe. În perioada următoare ne vom concentra atenția pe sprijinirea internaţionalizării afacerilor companiilor româneşti îndeosebi în spaţiul extra-comunitar, cu accent pe Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Caucaz şi Asia Centrală, adevărate plăci turnante către continental African şi respectiv, către cel Asiatic. În plus, aceste regiuni oferă oportunităţi economice, de cooperare şi investiţionale semnificative, cu precădere în industriile: energetică, auto, chimică şi petrochimică, a materialelor de construcţii, dar şi în agricultură, turism, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, pe fondul unei anumite complementarităţi a economiei româneşti cu cele ale ţărilor din zonele amintite.

Pentru a pune în valoare potențialul economic al acestor regiuni, vom continua seria de evenimente “Ziua Oportunităţilor de afaceri”, oferind antreprenorilor posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu ambasadorii şi/sau cu ataşaţii economici ai ţărilor partenere, dar şi cu factori decizionali din Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi din Ministerul de Externe, pentru a afla informaţii valoroase şi utile privind: cadrul juridic bilateral şi accesul pe aceste pieţe; participarea la licitaţii pe proiecte; diverse oportunităţi de afaceri şi investiţionale; stimulentele acordate investitorilor români pe piețele de destinație.

Ulterior, cei care identifică oportunităţi interesante, vor avea posibilitatea de a participa la forumuri de afaceri şi investiţionale desfăşurate fizic sau hibrid, la Palatul CCIB şi, atunci când situaţia permite, la misiuni economice organizate de noi în spaţiile-ţintă cu sprijinul partenerilor noştri tradiţionali: organizaţii camerale partenere de peste hotare, membri ai corpului diplomatic acreditat în România, diplomaţi români în străinătate, personal ce activează în cadrul Birourilor de Promovare Comercial-Economică (BPCE), membri ai Consiliului de Export, organism la lucrările căruia CCIB are statut de invitat permanent. De exemplu, în perioada următoare, avem în vedere organizarea unor evenimente de afaceri pe relația cu Tunisia și cu Republica Arabă Egipt, în colaborare cu Ambasada Tunisiei la București, Camera de Comerţ şi Industrie Tunis și respectiv Asociația Oamenilor de Afaceri din Egipt.

În plus, echipa noastră va face toate demersurile necesare în vederea deschiderii unor linii aeriene directe către zone de interes (Magreb, Asia Centrală, R. P. Chineză).

Pe de altă parte, nu neglijăm dezvoltarea relaţiilor economice şi de cooperare cu ţările din zona balcanică, dar şi cu cele reprezentate în Federaţia Camerelor de Comerţ Dunărene (DCCF), al cărei membru fondator suntem. De exemplu, în perioada 3-4 februarie avem bucuria de a-i avea oaspeți pe Rév András și pe Lőrincze Péter, președintele, respectiv secretarul general al DCCF, pentru o serie de întâlniri de lucru privind proiectele Federației, inclusiv pentru prezentarea „Shopping street program project for DCCF” reprezentanților administrației locale a Capitalei.

În ceea ce priveşte relaţia cu ţările din Asia Centrală şi Caucaz, pe lângă instrumentele clasice, specifice unei camere de comerţ, venim în sprijinul antreprenorilor români şi prin intermediul Oficiului consular al Republicii Kârgâze în țara noastră, pe care îl conduc începând cu luna iulie 2020.

Pe plan intern, ştim că pentru membrii comunităţii de afaceri este foarte important ca vocea lor să se facă auzită şi ascultată la nivel guvernamental, pe subiecte de interes, precum: problematica fiscală, accesarea fondurilor europene, măsurile de sprijin pentru ramurile afectate puternic de pandemie, reindustrializare, dezvoltarea infrastructurii, soluţii de finanţare, programe pentru dezvoltarea IMM-urilor etc. Iată de ce, în perioada imediat următoare, vom invita factori decizionali din mediul guvernamental la o serie de întâlniri de lucru, pentru a da oportunitatea reprezentanţilor mediului de afaceri de a intra într-un dialog mai puţin convenţional, dar eficient cu aceștia, dar şi cu specialişti şi consultanţi de top, în beneficiul ambelor părţi.

Nu uităm niciun moment că rolul unei camere de comerţ moderne este de a veni cu soluţii la problemele oamenilor de afaceri, mai ales în această etapă complicată. Astfel,  în perioada următoare vom pune la dispoziția membrilor comunității de afaceri noi produse și servicii care să le asigure un acces mai facil și în condiții optime la finanțare. De asemenea, vom organiza o serie de evenimente dedicate digitalizării activității firmelor, cu caracter interactiv şi axate pe prezentarea de bune practici şi a unor cazuri de succes din diferite domenii.

De asemenea, vom continua organizarea evenimentelor din seriile: “Vino să ne cunoaştem!” “Open House Networking” şi “Ziua porţilor deschise”, “Seara membrilor”, “Seara partenerilor”, dar şi întâlniri restrânse, pe probleme punctuale, cu scopul de a ne cunoaște mai bine unii pe ceilalți, de a dezvolta o comunitate unită și de a acționa împreună pentru rezolvarea problemelor, utilizând inclusiv mijloacele pe care ni le oferă legea care ne guvernează activitatea.

Și anul acesta am gândit pentru membrii noștri oferte exclusive la serviciile oferite de noi şi de partenerii noştri. De asemenea, oferim firmelor membre oportunitatea de a-și organiza evenimentele, la tarife preferenţiale, la cel mai înalt nivel şi în cele mai bune condiţii, în cadrul Centrului nostru de conferinţe, unul dintre cele mai frumoase din Bucureşti.

Totodată, am bucuria de a invita oamenii de afaceri din Capitală să treacă pragul Palatului CCIB pentru a ne bucura împreună de un nou proiect ”Serate muzicale în București”, pe care-l vom lansa în luna martie, alături de partenerii noștri de la Lanto Communication. În fiecare zi de marți, artiști de prestigiu vor concerta pe scena din minunata sală Ștefan Burcuș. Prin acest proiect ne deschidem porțile și către publicul larg, nu numai către oamenii de afaceri, așa cum în perioada antebelică au făcut-o înaintașii noștri, care au sprijinit material și logistic evenimente importante de cultură bucureşteană, precum şi artişti români ai momentului.

Vă așteptăm!

Iuliu STOCKLOSA
iuliu.stocklosa@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up