30 noiembrie 2020, termenul limită pentru înscrierea în Programul guvernamental pentru susţinerea companiilor mari

image_pdfimage_print

De acest Program, în valoare de 8 miliarde de lei, pot beneficia companiile mari şi IMM-urile cu cifra de afaceri peste 20 milioane de lei (în 2019), care nu erau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, informează EximBank. Termenul limită până la care companiile interesate se pot înscrie în program este 30 noiembrie 2020.

Programul conţine trei măsuri importante:

 • acordarea de garanţii în numele şi contul statului pentru companiile afectate de pandemia Covid-19 care acoperă în proporţie de maximum 90% necesarul de garantare pentru credite noi şi credite acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente a companiilor beneficiare;
 • acordarea de finanţări cu componentă de ajutor de stat în numele şi contul statului pentru compania afectată de pandemia Covid-19 în scopul realizării investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţilor curente (se are în vedere cumularea creditelor de investiţii cu cele de susţinere a activităţii curente, de capital de lucru);
 • acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea dobânzii la credite în derulare, subvenţionarea dobânzilor la credite noi şi plafoane de garantare cu componentă de minimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale (subvenţionarea dobânzii ca în sistemul minimis).

Firmele interesate să acceseze acest Program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să nu aibă decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau deciziile emise au fost executate;
 • să nu se afle în executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;
 • să nu facă obiectul niciunei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă;
 • să nu înregistreze datorii restante la bugetul general consolidat al statului ne-reglementate;
 • să nu se afle în litigiu cu EximBank sau cu Ministerul Finanţelor Publice (se au în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi se referă la entităţile împotriva cărora MFP/ANAF a iniţiat în instanţă litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii Dosarului de garantare);
 • să nu figureze în CIP cu incidente majore (cecuri şi bilete la ordin) în ultimele 12 luni (criteriu îndeplinit dacă Beneficiarul declară pe propria răspundere ca incidentele au apărut după 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19);
 • sa fie persoane juridice de drept privat organizate conform Legii 31/1990 republicată cu modificarile si completările ulterioare;
 • să prezinte serviciul datoriei de tip A începând cu 01.12.2019 conform CRC (criteriu îndeplinit dacă Beneficiarul declară pe propria răspundere ca întârzierile la plată au apărut după 16.03.2020, ca urmare a pandemiei COVID-19).

Pentru fiecare tranzacție se va transmite pe adresa de e-mail: suport.companii@eximbank.ro un mesaj privind intenția de accesare a garanției sau finanțării, după caz. Urmare acestei solicitări, EximBank pune la dispoziție documentația necesară pentru întocmirea Dosarului de garantare sau a Dosarului de finanțare.

Dosarul de garantare complet se transmite de către banca finanțatoare prin intermediul platformei online. EximBank înregistrează solicitările de garantare în Registrul de Garanții ajutor de stat, în ordinea depunerii de către băncile finanțatoare a dosarelor de garantare complete.

Dosarul de finanțare complet se transmite de către companii prin intermediul platformei online. EximBank înregistrează solicitările de finanțare în Registrul de Finanțări ajutor de stat, în ordinea depunerii de către companii a dosarelor de finanțare complete.

Principiul de soluţionare a cererilor este “primul venit, primul servit”, astfel încât EximBank recomandă respectarea cu stricteţe a procedurii de acces prevăzută în Norme. Înscrierea cererilor în evidențele EximBank NCS, care urmează a fi supuse controlului din partea Comisiei Europene, se va face la data și ora la care cererile și listele de documente aferente vor fi complete. (C.S.)

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up