1

Apel de proiecte dedicat ONG-urilor și partenerilor sociali din Regiunea București-Ilfov

În a doua parte a lunii ianuarie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a lansat, în cadrul Axei prioritare 2 (Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente), Obiectivul Specific 2.1 (Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP), un apel de proiecte pentru consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din București-Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Potrivit AM POCA, acest apel de proiecte se adresează organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică). Intervenția rezultată din acțiunile cuprinse în cadrul cererilor de finanțare va trebui să vizeze exclusiv Regiunea București – Ilfov.

Apelul are o alocare financiară eligibilă orientativă de 4.250.000 lei. Valoarea eligibilă minimă a proiectelor finanțate este de 150.000 de lei, iar cea maximă este de 425.000 de lei.

Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicația MySMIS, până la data de 31 martie 2021, ora 23.59, urmând să fie finanțate în baza punctajului obținut, în limita alocărilor financiare ale apelurilor.

În cele ce urmează, puteţi consulta:

  • Ghidul solicitantului CP14/2021 (POCA/660/2/1): „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”
  • Anexele la Ghidul solicitantului:
  • Anexa I: Instrucțiune de completare a cererii de finanțare  – click aici!
  • Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare  – click aici!
  • Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative si a eligibilității – click aici!
  • Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară – click aici!
  • Anexa V: Documente aferente etapei de contractare – click aici!

 

(C.Ş)