Papetărie 

Denumirea licitaţiei  Anunț de participare  

Austria-Viena: Papetărie 

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  2020/S 208-507041 

Număr de referinţă: 3301.03450 

Obiectul licitaţiei  Papetărie.  

Clasificare CPV 30192700 Papetărie 

Produsele licitate  Papetărie – acord cadru pentru furnizare articole papetărie (Lieferung von Büromaterial) 

Valoare fără TVA: 17 356 000.00 EUR 

Numele firmei organizatoare  Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH 
Adresa   Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria 
Telefon  +43 124570-0 
Fax  +43 124570-99 
E-mail  ausschreibung@bbg.gv.at 
Adresa paginii web   Adresa principală: www.bbg.gv.at 

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1750d632c41-54b44dab538fa94c 

Persoana de contact/funcţia   
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)  Conform caietului de sarcini 
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)  
Punctele de contact menţionate anterior 
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini  Data: 24/11/2020 

Ora locală: 11:00 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)  
Data: 24/11/2020 

Ora locală: 11:00 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta 

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor) 

Data si ora deschiderii licitaţiei  Data: 24/11/2020 

Ora locală: 11:00 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.) 
Conf. caietului de sarcini 
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.) 
Ofertele se redactează în limba Germană 

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)  Conform Caietului de sarcini 
Experienţa necesară  Conform Caietului de sarcini 
Condiţii de plată  Conform Caietului de sarcini 
Transport  Conform Caietului de sarcini 
Relaţii suplimentare si sprijin 

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena, 

Adi-Cristina MITEA, consilier economic 

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60, 

Tel.: 00.431.503.89.41 

Fax: 00.431.504.14.62 

E-mailviena.economic@mae.ro