Autorizare obligatorie pentru entitățile interesate de implementarea cloud-ului guvernamental

image_pdfimage_print

Ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru implementarea cloud-ului guvernamental, în baza căruia urmează a se achiziționa echipamente, tehnologii, programe și infrastructuri de comunicații, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării punctează necesitatea obținerii autorizării prevăzute de Legea nr.163/2021 de către producătorii interesați de viitoarele licitații pentru implementarea cloud-ului guvernamental.

Astfel, potrivit unei informări publicate pe site-ul Ministerului, în conformitate cu Art. 1, Legea nr.163/2021 are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G, denumite în continuare rețele 5G, în vederea prevenirii, contracarării și eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării.

Prin urmare, se atrage atenția că utilizarea de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G este condiționată de obținerea de către producători a unei autorizări, în condițiile legii.

Conform sursei citate, autorizarea se acordă prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în termen de 4 luni de la data solicitării și se publică în Monitorul Oficial al României.

În vederea obținerii autorizației, solicitanții vor depune în format fizic la registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni – joi între orele 10.00 și 16.00, vineri în intervalul 9.00 – 13.00 sau în format electronic la adresa de email office@research.gov.ro, o solicitare însoțită de o scrisoare de intenție, care trebuie să conțină:

  1. date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora;
  2. date privind structura de acționariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă;
  3. o declarație pe propria răspundere, care să ateste că producătorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

– are o structură transparentă a acționariatului;

– nu are un istoric de conduită corporativă neetică;

– se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Documentele depuse se transmit în format fizic sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail office@research.gov.ro) semnate cu semnătură electronică calificată, în limba română, urmând ca Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării să înainteze de îndată documentele primite către CSAT în vederea avizării. (C.Ș.)

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up