Av. Cosmin Marina, vicepreşedinte al CCIB: “Pandemia a schimbat modelul de business, cu impact asupra conformării la GDPR”

image_pdfimage_print

În prima decadă a lunii iunie, a avut loc cea de-a șaptea ediție a Dezbaterilor Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, eveniment organizat sub auspiciile Grupului editorial Universul Juridic, având ca temă „GDPR în mediul antreprenorial”.

Evenimentul, susţinut în calitate de partener instituţional de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a adus în fața participanților reprezentanți ai organizațiilor mediului de afaceri, juriști, experți, consultanți, dar și practicieni în domeniul GDPR.

În deschidere, av. Cosmin Marina, vicepreședinte al Camerei bucureştene, a vorbit participanţilor despre provocările cu care încă se confruntă mediul economic în domeniul protecției datelor, riscurile pe care și le asuma entitățile care nu respectă GDPR, dar și despre ceea ce a făcut, face şi va face CCIB pentru a veni în sprijinul comunităţii de afaceri în această problematica complexă: cursuri, conferinţe, mese rotunde, dezbateri cu caracter aplicativ. Av. Cosmin Marina a subliniat faptul că, din cauza pandemiei, antreprenorii au fost nevoiţi să aducă modificări substanțiale modelului lor de business, modificări care au avut influenţă asupra gestiunii datelor cu caracter personal ale angajaţilor, clienţilor, furnizorilor şi partenerilor. În acest context, a punctat necesitatea tratării cu maximă atenţie a conformării la cerinţele GDPR.

Ulterior, în cadrul evenimentului moderat de către Doru Dorobanțu, lector asociat dr. la Universitatea Politehnică din București și av. Raul-Felix Hodoş, conf. univ. dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, av. Maria Maxim, director juridic și conformitate la Lidl România, a prezentat o serie de acțiuni pe care antreprenorii, în calitatea lor fie de operatori, fie de persoane împuternicite, trebuie să le întreprindă în atingerea obiectivului de conformare cu Regulamentul european nr. 679/2016, iar Dragoș Mocanu, directorul Direcției Juridice și Secretariat General la UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață şi Mirela Popa, DPO în cadrul acelorași companii, au punctat activitățile specifice care generează operațiuni de prelucrare a unui volum impresionant de date cu caracter personal și modalitățile în care aceste operațiuni sunt abordate în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor.

În abordarea aspectelor legate de conformitatea operațiunilor de prelucrare în mediul antreprenorial cu prevederile legislației privind protecția datelor, Cătălin Giulescu, specialist în protecția datelor, a analizat elementele de noutate în ceea ce privește transferul de date în străinătate.

La rândul său, conf. univ. dr. Carmen Todică, de la Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, a vorbit despre principalele obligații ale antreprenorilor conform GDPR, astfel încât rezultatul măsurilor implementate să evite sancționarea din partea autorității de supraveghere. În acest context, au fost prezentate cazuri concrete de decizii ale instanțelor civile din România care au avut ca obiect sancționarea în legătură cu obligațiile ce derivă din legislația privind protecția datelor.

Gabriel Ungureanu, director executiv Wolters Kluwer România, a prezentat o modalitate interesantă de utilizare a Inteligenței Artificiale (IA) în practică, prin analiza rezultatelor contestațiilor la deciziile ANSPDCP cu ajutorul tool-urilor oferite de platforma SINTACT Analytics.

În partea finală a conferinţei, av. Raluca Comănescu, managing partner la SCA Raluca Comănescu & Partners, a adus în dezbatere subiectul cesiunii dreptului la imagine și a altor date cu caracter personal în materialele foto/video. Au fost evidențiate și analizate sub toate aspectele cele două componente juridice: cesiunea dreptului de autor, pentru interpretarea pe care persoana fizică o are, și aceea a prelucrării datelor cu caracter personal de către operator și împuterniciții acestuia.

Cristina ŞERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up