Activitate camerală

Interes pentru dezvoltarea colaborării economice româno-pakistaneze

În a doua decadă a lunii mai, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Iuliu Stocklosa, a avut o întrevedere cu Excelența Sa dr. Zafar Iqbal, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în România, aflat la a doua sa vizită la sediul nostru. Principalul obiectiv al întâlnirii a vizat identificarea unor modalităţi concrete de valorificare a potenţialului celor două economii.
Cu acest prilej, Iuliu Stocklosa a vorbit despre strategia de relaţii externe a CCIB, axată pe dezvoltarea colaborării comercial-economice cu ţările din afara Uniunii Europene, inclusiv cu cele din Asia, punctând posibilităţile reale de colaborare între partenerii din cele două ţări. În opinia preşedintelui CCIB, implicarea companiilor de profil din România în modernizarea şi retehnologizarea complexelor industriale livrate de ţara noastră în Pakistan înainte de 1989, precum şi în furnizarea de piese de schimb şi echipamente pentru modernizarea acestor unităţi de …

Iuliu Stocklosa, noul președinte al Camerei bucureştene

În a treia decadă a lunii aprilie, a avut loc Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunării – constituită statutar – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică.
În prima parte a evenimentului a fost dezbătut Raportul privind evoluţia comerţului, industriei, serviciilor şi a altor activităţi din municipiul Bucureşti în anul 2020, a fost dezbătut şi aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB în mandatul aprilie 2016 – aprilie 2021, au fost aprobate: deciziile adoptate de Colegiul de Conducere de la precedenta adunare generală și până în prezent, obiectivele CCIB pentru următorul an, execuţia bugetară aferentă anilor 2019 și 2020 şi proiectul bugetului pentru anul 2021, Raportul de verificare al Auditorului …

Meniu