Arbitraj comercial

Curtea de Arbitraj Comercial București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, o tradiție începută acum 113 ani

Avand la bază principiile și valorile moderne europene, instituția înființată pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București este continuatoarea de drept a primei instituții de arbitraj create de Camera de Comerț București – Camera Arbitrală – în anul 1908, instituție care a funcționat până la instalarea regimului comunist …

Meniu