Dezvoltarea de noi capabilități tehnologice ale Industriei Naționale de Apărare prin aplicarea și implementarea programelor de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul Companiei Naționale ROMARM SA

Compania Națională ROMARM în contextul geopolitic, securitatea colectivă și globalizarea industriei naționale de apărare, factor decisiv în asigurarea securității naționale

La nivel european, țările membre manifestă un interes foarte mare pentru domeniul apărării și al secutății din cadrul Uniunii Europene, inclusiv investiţii în activităţi de cercetare în domeniul apărării şi în proiecte în materie de dezvoltare a capabilităţilor. În acest sens, a fost lansată o comunicare intitulată „O contribuţie la apărarea europeană”, centrată pe necesitățile industriei de apărare convenţională (echipamentele terestre, maritime și aeriene), pe ameninţările cibernetice, hibride și spaţiale, pe mobilitatea militară şi relevanţa schimbărilor climatice, dar și pe investițiile în tehnologiile critice pentru securitate şi apărare.

Prin utilizarea tuturor mijloacelor disponibile într-un context geopolitic şi tehnologic în continuă evoluţie, Comisia urmăreşte să consolideze capacitatea Uniunii de a contracara ameninţările pe mai multe niveluri. Comisia a identificat mai multe domenii care necesită acțiuni rapide pentru a intensifica şi mai mult competitivitatea pieţei europene a apărării, iar cel al investițiilor în cercetarea în domeniul apărării şi în capabilităţile de apărare este de referință pentru domeniul în care activează Compania Națională ROMARM.

Principalul producător și exportator direct de produse militare din România, Compania Națională ROMARM S.A. a fost înființată în anul 2000 prin fuziunea celor mai importante fabrici ale Industriei Românești de Apărare și este principalul furnizor de echipament militar, muniție și servicii de întreținere. C.N. ROMARM S.A are o structura tip holding, administrează 15 filiale, cu capital 100% românesc și se aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

Implicarea Companiei Naționale ROMARM în menținerea și consolidarea poziției în domeniul industriei de apărare

Compania ROMARM este orientată către menținerea și consolidarea poziției pe piața serviciilor privind fabricarea, cercetarea, proiectarea, comercializarea, mentenanța, demilitarizarea armamentului și transferul de know-how în domeniul tehnicii militare. Prin asumarea priorităților științifice și tehnologice ale domeniului, misiunea societății se bazează pe consolidarea poziției câștigate și evoluția ca reprezentant de elită al fabricării muniției și tehnicii militare din industria de apărare, conform următoarelor criterii:

 • Satisfacerea nevoilor clienților interni sau externi prin asigurarea unei calități superioare a produselor și serviciilor oferite;
 • Management previzional în vederea sporirii performanței prin calitate și competență pe piața națională sau internațională;
 • Comportament etic și valoarea morală a echipei – esența spiritului de lucru în parteneriat.

Obiectivul general al Companiei Naționale ROMARM S.A este acela de a redeveni pe termen scurt o societate puternică, ancorată în tendințele din domeniul fabricației de muniție și tehnică militară, și transferului de know-how prin promovarea de servicii și produse proprii, de calitate superioară și cu un grad ridicat de flexibilitate, care să conducă la satisfacerea unui segment cât mai mare al pieței. În acest scop politica societății vizează modernizarea instalațiilor industriale din filiale și dezvoltarea unor tehnologii inovative, integrate pentru realizarea produselor speciale cu destinație civilă sau militară, care vor face obiectul transferului de know-how la scara comercială sau care pot rămâne ca produse de serie unică sau mica, cu valoare adăugată semnificativă.

Obiectivul principal al companiei ROMARM vizează acoperirea unei game largi de activități de fabricare, cercetare, proiectare, comercializare, mentenanță și demilitarizare a armamentului, muniției și tehnicii militare, în paralel cu realizarea produselor cu destinație civilă sau a celor cu destinație specială, unicat și de serie mică.

Într-o piață de nișă, unde concurența este acerbă, produse ROMARM răspund cerințelor partenerilor externi. Astfel, dintre produsele prezentate în catalogul ROMARM, putem enumera câteva categorii intens solicitate:

 • arme și muniții pentru infanterie (toată gama de la 5,45 mm pana la 14,5 mm calibru Est și 5,56 mm pana la 12,7 mm calibru NATO;
 • lovituri 30X165 mm pentru instalațiile artileristice navale; lovituri cu proiectil perforant incendiar 20X102 mm API si 30X173mm API;
 • vehicule blindate pe roți și șenile;
 • sisteme de artilerie;
 • rachete și sisteme de rachete;
 • pulberi și explozivi.

Cercetarea-Dezvoltarea-Inovarea, componentă cheie în  implementarea politicilor de înzestrare ale Forţelor Armate Române

Până la sfârşitul anului 2022, Fondul european de apărare a estimat că va investi 1,9 miliarde EUR în activităţi de cercetare în domeniul apărării şi în proiecte în materie de dezvoltare a capabilităţilor. Aceste iniţiative reprezintă măsuri concrete către o piaţă europeană a apărării mai integrate.

La nivelul României, începând cu anul 2020, Compania Națională ROMARM, în colaborare cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), precum și Ministerul Educației și Cercetării au dezvoltat 3 proiecte de cercetare în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare tip Transfer la Operatorul Economic (PNCDI PTE).

În cadrul proiectelor de cercetare întreprinse de ROMARM în perioada 2020 – 2022, au fost dezvoltate muniții specifice industriei de apărare, astfel:

 • proiectul 6 PTE a realizat lovitura calibru 30 mm cu proiectil perforant trasor pentru instalațiile navale AK306 / AK630;
 • proiectul 16 PTE a produs lovitura perforant termobarică pentru aruncătorul de grenade AG-9;
 • proiectul 59 PTE a fost focusat pe dezvoltarea munițiilor de tip contramăsură termică cu compoziție pirotehnică spectrală inovativă FLARE pentru toate tipurile de aeronave din dotarea forțelor aeriene.

Cele trei proiecte au fost derulate atât prin finanțare de la bugetul de stat, cât și prin cofinanțare, valoarea totală fiind de aproximativ 5.000.000 lei. Dincolo de aspectul financiar, aceste proiecte reprezintă un succes pentru industria românească de apărare deoarece produsele au fost omologate și sunt de interes, atât pentru piața internă, cât și piața externă. Toate munițiile cercetate în cadrul proiectelor mai sus amintite au adus inovare pe segmentul respectiv.

Proiectul 6 PTE a livrat un trasor total nou, care se remarcă prin:

 • conformitatea produsului în ceea ce privește masa și dimensiunile acestuia, cât și compatibilitatea cu sistemul electric de dare a focului, conform Standardelor NATO (STANAG 4423);
 • conformitatea produsului în ceea ce privește încărcătura de azvârlire prin determinarea stabilității și analiza fizico-chimică a pulberii și prin verificarea aspectului exterior al grăunților, a modului de ambalare și inscripționare conform Standardelor NATO;
 • Conformitatea produsului în ceea ce privește trasorul prin verificarea aspectului exterior, a masei, a rezistenței ohmice și a duratei de ardere a acestuia conform STANAG 4423;
 • Funcționalitatea componentelor ca sistem în condiții mecano-climatice asemănătoare cu cele operaționale.

Cel de-al doilea proiect, 16 PTE a livrat un trasor total nou cu o capacitate perforantă deosebită. Așadar, caracterul inovativ al muniției perforante este dat de:

 • efectul exploziv termobaric cu capacitate mare de perforare;
 • lansarea fără recul cu ajutorul lansatoarelor;
 • capacitatea mare de distrugere;
 • mobilitatea ridicată (armamentul este portabil);
 • compatibilitatea muniției cu aruncătorul AG-9;
 • expozibil stabil din punct de vedere fizic și chimic.

 

În corelație cu stadiul actual pe plan internațional, compoziția pirotehnică de tip contramăsură termică FLARE dezvoltată în cadrul proiectului 59PTE, posedă următoarele avantaje și caracter inovativ:

 • utilizarea în compoziție a hexaminei (urotropinei), cu rol de carburant, aceasta având atât un conținut ridicat de azot (40% masic) cât și o densitate energetică ridicată (30MJ/kg). Produșii de ardere ai hexaminei sunt în totalitate gazoși, fapt ce va diminua emisia generată de particule fierbinți (conduc la scăderea raportului θ) și totodată hexamina este disponibilă în cantități mari, la un preț relativ scăzut. Utilizarea hexaminei în compoziții de tip contramăsură termică prezintă caracter de noutate pe plan mondial;
 • utilizarea ca liant al poliuretanului, este o urmare a calității acestuia, fiind un material rezistent la factorii oxidativi și termici specifici depozitării de lungă durată. Acest material posedă avantajul punerii în formă prin utilizarea tehnologiei squeeze-casting (presare în stare semilichidă) conducând la obținerea unor calupi pirotehnici cu geometrie complexă și implicit suprafață de combustie mare cât și cu proprietăți mecanice deosebite – s-au înregistrat valori remarcabile ale rezistenței la tracțiune, încovoiere, comprimare și vibrații;
 • Înlocuirea în compoziție a magneziului, utilizat în compozițiile clasice, cu magnaliu (aliaj magneziu-aluminiu), acesta conducând la creșterea intensității radiative și a vitezei de combustie;
 • Conformitatea produsului în ceea ce privește masa și dimensiunile acestuia cât și compatibilitatea cu sistemul dispersor și sistemul electric de dare a focului, conform NATO STANAG 4687 – Expendable countermeasures for aircraft and UAVs;
 • Funcționarea corectă a sistemului de siguranță, menit să prevină, indiferent de situație, aprinderea calupului pirotehnic în interiorul sistemului dispersor (proces care pune în pericol aeronava), conform NATO STANAG 3686 – Safety design requirements for Airborne Dispenser Weapons;
 • Parametrii de performanță: viteza de expulzare, timpul de amorsare (aprindere) și timpul de ardere a calupului pirotehnic, parametrii importanți în realizarea misiunii contramăsurii, aprinderea lentă sau viteza redusă a calupului conducând fie la ieșirea țintei false -FLARE din câmpul de urmărire al rachetei (FOV), fie la menținerea aeronavei și a contramăsurii în FOV;
 • Stabilitatea chimică a materialelor utilizate – s-au folosit proceduri de îmbătrânire accelerată urmate de analize fizico-chimice pentru verificarea păstrării caracteristicilor de siguranță și performanță pe o durată de 5 ani de la asamblarea muniției, în confomitate cu NATO AECTP 100 – Enviromental guidelines for defence material;
 • Intensitatea radiației IR generată de combustia calupului pirotehnic folosind tehnici de termoviziune.

Măsuri strategice și sectoriale ale companiei ROMARM pentru susținerea și stimularea industriei naționale de apărare

În continuare, managementul companiei ROMARM este axat pe derularea de noi proiecte de cercetare în domeniul industriei de apărare, prin urmare începând din luna august 2022 vor fi demarate alte 3 proiecte, mai exact 75PTE E-CORA, EFPTB RPG 84PTE și TearCloud 79PTE, care se vor desfășura pe parcursul a 2 ani.

Proiectul 75PTE E-CORA

Proiectul 75PTE E-CORA are la bază o cerință a pieței de armament în ceea ce privește sistemele propulsive, mai exact rachetele, care sunt preferate de armatele moderne, atât în cazul platformelor terestre, cât și în cazul celor maritime și aeriene.

Strategii militari consideră că rachetele au un rol foarte important în acțiunile de pe câmpul de luptă deoarece au o capacitate de lovire la distanță mai mare, sunt precise și au un gabarit redus al instalației de lansare comparativ cu sistemele de artilerie clasice. Printre sistemele propulsive comune, strict necesare oricărei armate, se numără lansatoarele portabile de grenade / rachete, lansatoare multiple de rachete dispuse pe autovehicule, lansatoare de rachete dispuse pe aeronave și ambarcațiuni. Propergolii chimici reprezintă cea mai simplă și mai eficace metodă de a crea propulsia pe timpul zborului rachetei.

În perioada 2018-2021, în cadrul PNCDI-III, a fost derulat cu succes de către Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” (P1-ATM), Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie (P2- CCIACBRNE) și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (P3- ICECHIM), proiectul complex SECURE-NET (contract 70PCCDI/2018) ce a inclus și un proiect component intitulat Compozite polimerice inteligente pentru noi generații de combustibili de rachete – RAKETCOMB. Proiectul Compozitii polimerice inteligente era destinat realizării și validării unui model experimental de combustibil de rachetă solid ecologic, pe bază de azotat de amoniu stabilizat în fază cristalină, aluminiu micronic, nano-oxizi, lianți și plastifianți energetici de ultimă generație, lianți obținuți din PET (polietilen tereftalat) reciclat.

În acest context, scopul acestui proiect este acela de a recrea o capabilitate vitală a industriei naționale de apărare, prin transferul dinspre mediul academic și de cercetare, către partenerul industrial C.N. ROMARM S.A. a unei tehnologii inovatoare de fabricare a unui combustibil compozit pentru motoare rachetă, prin dezvoltarea la nivel prototip industrial. Noua tehnologie presupune utilizarea unui oxidant accesibil, cu sensibilitate redusă și cu impact minim asupra mediului, precum și a unor sisteme de lianți energetici ce pot îngloba și materiale obținute prin reciclarea PET. Acești propergoli prezintă performanțe cel puțin similare cu cele ale pulberilor cu dublă bază, în timp ce prezintă o sensibilitate redusă și un impact redus asupra mediului. Combustibilul compozit dezvoltat va avea o aplicabilitate duală, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2020-2024, putând fi utilizat la nivel național atât în aplicații militare (proiectile reactive, grenade de aruncător, rachete) cât și în cadrul aplicațiilor civile, dintre care menționăm sistemul național de intervenții în atmosferă cu rachete antigrindină (realizate tot în cadrul ROMARM SA), care la ora actuală utilizează cantități foarte mari de combustibili de primă generație, procurați din import. O mică exemplificare din cadrul etapei de cercetare 75PTE E-CORA:

Proiectarea instalației pilot și elaborarea tehnologiei de fabricație a combustibilului solid compozit va dura 2 ani, produsul fiind apoi omologat conform reglementărilor aflate în vigoare.

Proiectul de cercetare EFPTB RPG 84PTE

Proiectul EFPTB RPG 84PTE are în vedere fabricarea produsului Lovitură reactivă în tandem EFP/TB la nivelul de prototip industrial de serie mică de către CN ROMARM prin realizarea unei instalații pilot, care să permită fabricarea loviturii cu o productivitate mai mare, preț de cost redus și la un nivel calitativ superior. Lovitura în tandem reprezintă tipul de muniție formată din două sau mai multe componente de luptă. Lovitura a fost proiectată pentru a fi eficientă împotriva blindajului reactiv suplimentar, care protejează vehiculele de luptă blindate (în general tancurile) de muniția antitanc. De obicei, prima treaptă a tandemului este formată dintr-o încărcătură redusă, care fie penetrează blindajul reactiv, fie îl face să detoneze, anulându-i astfel efectul. A doua treaptă a tandemului acționează în aceeași zona în care a funcționat prima și în care blindajul reactiv este compromis, perforând astfel blindajul de bază al mașinii de luptă. Loviturile în tandem sunt, în general, formate din două încărcături cumulative și au fost proiectate și realizate ca mijloace de luptă împotriva blindajelor reactive, împotriva cărora au un efect maxim. Cu toate astea au un efect sporit și împotriva blindajelor suplimentare inerte prin mărirea adâncimii de perforare. Dintre loviturile reactive în tandem cele mai cunoscute sunt lovitura PG-7VR trasă cu aruncătorul AG-7 (conform imaginii de mai jos – Figura 1) și lovitura mai modernă PG-29V trasă cu aruncătorul RPG-29 „Vampir” special proiectat și realizat (Figura 2)

Figura 1 – Lovitura PG-7VR

Figura 2 – Lovitura mai modernă PG-29V executată cu aruncătorul RPG-29 „Vampir”

Avantajul muniției în tandem este dat de faptul ca este formată din cel puțin două trepte cumulative și a apărut în scopul perforării mașinilor de luptă echipate cu blindaje suplimentare reactive. Pornind de la noțiunea de tandem, specialiștii ATM”FI” au realizat în cadrul unui proiect de cercetare științifică derulat în cadrul Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”, o muniție formată din două componente de luptă: una perforantă tip EFP (Explosively Formed Penetrator) și una TB (termobarică), după cum se poate observa în Figura 3.

Figura 3 – Muniție tandem formată din două componente de luptă: una perforantă tip EFP (Explosively Formed Penetrator) și una TB (termobarică)

Organizarea interioară a acestei muniții prezintă un caracter inovator deoarece combină cele două efecte EFP și TB în scopul creșterii efectului la țintă, prin perforarea acesteia și funcționarea compoziției termobarice în interiorul țintei (mașină de luptă sau la nivel de incintă).

Proiectul 79 PTE -TearCloud

Scopul proiectului 79 PTE -TearCloud îl reprezintă dezvoltarea capacității de fabricare, la nivel industrial, a unei muniții iritant-lacrimogene cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice.

Dezvoltarea şi exploatarea operaţională a tehnologiilor neletale de scoatere din luptă, ca sisteme funcţionale integrate pot oferi factorilor de decizie sau celor care se află în linia întâi, din domeniul ordinii publice și siguranței naționale, o alternativă la tehnica utilizată în prezent. Tehnologiile neletale pot deveni mijloace ideale pentru combaterea dezordinii publice. Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora a exclus substanţele iritante din categoria armelor chimice, grupându-le sub denumirea de substanţe pentru combaterea dezordinii publice. Astfel, este permisă utilizarea substanţelor iritante numai în scopul combaterii dezordinii publice şi nu ca metodă de război. Ele sunt definite în Convenţie ca substanţe chimice, neincluse în listele anexă la aceasta, care pot produce rapid omului efecte de iritaţie senzorială sau incapacitare fizică, ce dispar la scurt timp după terminarea expunerii. Muniția iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă pentru combaterea dezordinii publice, va avea la bază o compoziție formată din agenți iritant-lacrimogeni, mai puţin periculoși și cu o eficiență mult mai mare decât cele existente pe piață în momentul actual, recuperare semnificativă rapidă, fără leziuni permanente și mai multă siguranţă în utilizare. Astfel, muniția iritant-lacrimogenă cu toxicitate redusă, realizată sub forma unei grenade de mână cu efecte speciale (Figura 4 și 5), este destinată să intre în înzestrarea structurilor de ordine publică şi să ofere factorilor de decizie posibilitatea de a utiliza produsul ca alternativă de soluţionare a unor situaţii conflictuale în care utilizarea unor arme letale este inoportună, respectiv misiuni de combatere a dezordinii publice, acțiuni de prevenire și combatere a terorismului sau activități de instruire a luptătorilor de toate armele pentru desfăşurarea unor acţiuni de luptă rapide.

Figura 4 – Amestecuri pirotehnice realizate în faza inițială a proiectului:
a) Amestecuri pirotehnice
b) Moduri de inițiere cu focos, cu piroîntârzietori și cu stupile

Figura 5 – Moduri de iniţiere: cu focos, cu piroîntârzietori, cu stupile

Cercetări experimentale privind substanțele iritant lacrimogene și pirotehnice cu eficiență crescută, toxicitate redusă și stabilitate fizico-chimică ridicată se vor derula pe parcursul a 2 ani, iar în etapa finală acestea vor fi omologate și ulterior comercializate către companiile interesate.

Managementul inovativ al politicilor de CDI în cadrul proiectelor derulate de ROMARM

În ceea ce privește viziunea ROMARM asupra proiectelor desfășurate, compania își asumă în calitate de unitate de cercetare-dezvoltare, parteneriatul pentru apărare și securitate la nivelul MApN, alături de celelalte unități de cercetare-dezvoltare din minister, alături de Centrul de Cercetare și Inovare pentru Apărare CBRN și Ecologie, Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” (ATM” FI”) și Ministerul Apărării Naționale.

Fundamentul acestui parteneriat constă într-o nouă abordare de lucru a domeniilor științifice și tehnologice din domeniul industriei de apărare, adaptate la prioritățile strategice ale NATO și UE. În același timp, provocările actuale determinate de schimbările globale în toate domeniile vieții vor solicita găsirea de noi idei și tehnologii avansate de cercetare și producție în domeniul militar, noi abordări de management, noi metode de educație și relaționare socială și interculturală, care vor deveni direcții prioritare pentru cercetare într-un viitor relativ apropiat.

Prin atingerea obiectivelor proiectelor asumate, se va asigura atât creșterea capacității și competitivității mediului economic, cât și creșterea investițiilor în cercetare a agentului industrial, asimilând în fabricație produse de importanță strategică și cu un potențial de piață ridicat.