Grupul Industrial SUPERCOM – trei decenii dedicate protecţiei mediului şi clienţilor

Astăzi, la treizeci de ani de la înfiinţare, Grupul Industrial Supercom București desfăşoară activităţi de producție şi servicii de interes național public și privat în domeniul mediului: salubrizare, colectare, sortare, prelucrare şi tratare avansată a deșeurilor și a altor materiale în infrastructuri energetice urbane. Grupul este puternic implicat în economia circulară românească și europeană.

Compania Supercom SA a fost înființată în 1990. În timp, desfășoară diverse activități comerciale, iar din 1999 oferă servicii publice de salubritate în: București, dar şi în alte judeţe ale ţării. Astăzi, Grupul Industrial Supercom operează în 33 de puncte, în: București, Ilfov, Dâmbovița, Caraş Severin (Reșița), Gorj, Bistrița Năsăud, Valea Jiului, Hunedoara, Ialomița, oferind servicii pentru aproximativ 1.800.000 de locuitori.

Supercom SA are experienţă şi expertiză în proiectarea și punerea în funcțiune a Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și a Centrelor de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). În prezent compania are un program de valorificare generală/ valorificare energetică superioară, bazat pe reciclarea/ circularitatea deșeurilor solide municipale.

Compania desfăşoară intervenții speciale, complexe pentru socio-sanitaritate și siguranță în rândul colectivităților umane de la oraşe şi sate. Supercom oferă o gamă largă de servicii de salubrizare: pre-colectare, colectare, transport deșeuri municipale, toxice și periculoase, menajere; sortare deșeuri; tratament, neutralizare, valorificare deșeuri materiale și energetice; depozitare controlată; gestionare depozite; întreținere drumuri publice; curățarea zăpezii; colectare, transport, depozitare, recuperare: deșeuri voluminoase, deșeuri animale, din reparații ș.a.; exterminare de dăunători.

Privind reprospectiv activitatea Grupului Industrial Supercom, remarcăm profesionalismul flexibilitatea şi curajul echipei de management. Constant, Supercom a investit în dotări tehnice de ultimă generaţie în domeniul reciclării şi managementului deşeurilor, a implementat soluţii integrate în domeniu, a dezvoltat modele de parteneriat public-privat, precum “De la deşeuri la energie – Waste To Energy”, precum şi parteneriate în domeniul economiei circulare. Pe lânga grija pentru dotarea tehnică, conducerea Supercom acordă o atenţie deosebită instruirii personalului şi asigurării unui echipament modern şi eficient de protecţie pentru fiecare angajat. Pentru dotarea cu echipamente și vehicule, Supercom a consolidat relațiile cu marii furnizori din domeniu: Mercedes Benz, Iveco, Man, Volvo, Faun, Autobren, Mazzochia, Zoeller etc.

Compania militează pentru: prevenirea, ierarhizarea și colectarea selectivă a deșeurilor. De-a lungul timpului, Supercom a obţinut numeroase certificări, dintre care amintim: Sistem Integrat de Management, Calitate, Mediu, Sănătate, Calitate și Siguranță la Locul de Muncă, SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005, OHSAS 18001/1999; operațiuni de salubrizare de clasa I eliberate de A.N.R.S.C.; certificări specifice pentru transportul terestru.

Grupul Industrial Supercom este membru Gold al Asociației Internaționale pentru Deșeuri Solide (ISWA). Reprezentanţii Supercom participă activ la structurile de lucru ISWA/FEAD, în comitetele consultative în domeniile: tehnico-științific, legislație/reglementarea, planificarea, dezvoltarea, monitorizarea, comunicarea în domeniu, fiind astfel implicaţi în activitatea de gestionare a deșeurilor și de control integrat al poluării la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, Supercom este membru fondator al Asociației Române de Management a Deșeurilor (ARMD), membru fondator al Asociației Profesionale a Furnizorilor de Servicii de Salubritate (APFSS), membru fondator al Patronatului Român de Salubrizare (asigurând şi vicepreşedinţia acestei structuri); membru al Consiliului Național al Investitorilor din România.

Datorită rezultatelor economice excepţionale, Supercom este o prezenţă constantă pe podium în Topul Firmelor din Bucureşti, dar şi în Topul Naţional al Firmelor, evenimente organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi respectiv, de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Misiunea şi viziunea Grupului, care-şi desfăşoară activitatea sub sloganul “Nihil Sine Deo”, sunt expuse succinct, dar cuprinzător, de dr. ec. Ilie-Ionel Ciuclea, fondator şi preşedinte-director general: “Căutăm binele pentru toți, echilibrul, liniștea, dreptatea, imparțialitatea, solidaritatea. Noi nu privim numai în casa noastră românească, ci dovedim interes și pentru deschidere europeană, globală”.

În ceea ce priveşte planurile de viitor ale Grupului, potrivit conducerii Supercom, se are în vedere prezenţa în alte zone ale ţării şi în străinătate, precum şi consolidarea şi dezvoltarea operaţiunilor în Regiunea București-Ilfov. Astfel, principalele linii directoare ale activităţii vizează: implicarea prin studii (Eco-Inovare) și investiții în Sistemele de Management Integrat al deșeurilor (SMID) și în Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din România, continuarea Programului dezvoltat sub motto-ul “Un mediu curat – O energie verde din deșeuri”, implementarea Programului “Mediul curat – Energia deșeurilor”, cu scopul de a dezvolta în România capacități tehnologice de înaltă performanță, realizarea de complexe integrate, formate din module de tratare și valorificare a materialelor și energiei (electrice și termice) de aprox. 1.000.000 de tone de deșeuri municipale solide și similare/an.

Una dintre deciziile strategice ale Grupului vizează înlăturarea unor vulnerabilități și deranjamente strategice, operaționale, economice și sociale privind deșeurile și salubrizarea şi contribuţia la Eco-Circularitatea deșeurilor. De asemenea, conducerea Supercom va acorda, în continuare, o atenţie deosebită bunelor practici eco-tehnologice și manageriale şi se va implica, direct şi la nivelul entităţilor al căror membru este, în realizarea de propuneri de ajustări, modificări, completări și armonizări ale cadrului legislativ în domeniul deșeurilor, pentru o Românie curată și sustenabilă.

Cristina ŞERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro
Marius Porceanu, fondator şi CEO SPIA: “Companiile din asigurări, energie, comerț și banking, cele mai expuse la fraudare”

Liderul noii generații de investigatori privați din România, Secret Private Investigations Agency (SPIA), a fost fondată în 2012, pentru a oferi mediului autohton de business servicii personalizate de investigații private, care să le garanteze companiilor acces la cele mai noi metode și tehnici investigative specifice.

SPIA se adresează exclusiv mediului corporate, fără a deservi persoane fizice sau spețe domestice. Ca urmare, investigatorii Agenţiei s-au specializat în industrii complexe, precum: asigurări, energie, agricultură, imobiliare și investiții.

Peste 80 de membri ai echipei, angajați și colaboratori din toată țara, cu atestat și specializare în investigații informative și supravegheri operative, deservesc companii multinaționale din domenii variate și au o vastă experiență în investigații și supraveghere privată, atât în plan preventiv, prin identificarea imediată a factorilor generatori de risc, cât și în plan ofensiv, prin intervenția efectivă și destructurarea grupurilor ilicite identificate. Potrivit conducerii companiei, până la finalul anului 2021, numărul de angajați și colaboratori va creşte cu peste 15%.

“Deși a fost puternic afectată de pandemie, piața românească a serviciilor de investigații private în mediul corporate are capacitatea de a se adapta rapid schimbărilor impuse de noile modele de business și, implicit, de a face față transferului infracționalității din mediul offline în online”, spune Marius Porceanu, fondator şi CEO SPIA.

Portofoliul de servicii dezvoltat pentru companiile care vor să își protejeze interesele prin aflarea adevărului a evoluat și s-a diversificat constant, iar astăzi acoperă un spectru larg, de la investigații economico-financiare, investigații antifraudă, background check, due-diligence și managementul riscului, până la investigații corporate sau investigații pentru identificarea și dovedirea acțiunilor de contrabandă și contrafacere, combaterea și prevenirea spălării banilor sau corupție. Pentru clienții săi, compania a suplimentat serviciile oferite cu consultanță juridică de specialitate și chiar comunicare de criză.

În ceea ce priveşte topul celor mai expuse companii la fraudare din România, CEO SPIA este de părere că: “pe primele locuri se situează companiile din: asigurări, energie, comerț și banking, fraudele fiind realizate preponderent offline”. În plus, “noul context economic poate accelera transferul infracționalității în mediul online și lărgește, totodată, sfera companiilor expuse riscurilor de fraudă”, punctează Marius Porceanu.

Profesionalismul, integritatea, încrederea și discreția totală cu care își desfășoară activitatea, au făcut ca SPIA să fie percepută drept un partener de nădejde ce oferă calitate de neegalat, conform auditului extern de marketing și percepție desfășurat în prima jumătate a anului 2020.

Compania a evoluat constant și s-a dezvoltat nu doar din punct de vedere al numărului de angajați sau al spețelor soluționate cu succes, ci și în ceea ce privește specializările și certificările obținute.

Metodele de lucru și echipamentele utilizate respectă cu strictețe standarde internaționale de calitate, compania având implementate norme privind managementul calității (ISO 9001), securitatea informațiilor (ISO 27001) și managementul sănătății și al securității în muncă (ISO 45001).

Aflată pe un trend ascendent încă de la înființare, SPIA este o prezenţă constantă pe podium, atât în Topul Firmelor din Bucureşti, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, cât şi în Topul Național al Firmelor, organizat de CCIR, la categoria Servicii, Activități de investigație.

Exercitarea profesiei de investigator privat este reglementată prin Legea nr. 329/2003. Serviciile dedicate companiilor au început să se dezvolte cu adevărat însă abia după 2010, atunci când investitori străini (multinaționale sau fonduri de investiții care au făcut achiziții în domenii strategice) au început să solicite investigații corporate, investigații economico-finaniciare, due-diligence sau investigații de tip background check.

Considerată o piață tânără, a cărei cifră de afaceri cumulată s-a apropiat în 2019 de pragul de 10 milioane de euro, piața serviciilor de investigații private din România este dominată valoric de serviciile destinate companiilor.

 

SPIA – Secret Private Investigations Agency
City Business Center – Nerva Traian 3, et. 8, biroul 13,
sector 3, București, 031041
e-mail: contact@spiaromania.com
https://spiaromania.com/

(C.S.)