CERTIND SA, 18 ani de performanţă în certificare şi formare profesională

image_pdfimage_print

Compania CERTIND S.A., cu capital integral românesc, a luat naştere în anul 2003. Astăzi, este unul dintre cele mai importante organisme de certificare a sistemelor de management si a conformității produselor din ţara noastră. Furnizează, de asemenea, servicii de evaluare, instruire, elaborare si implementare de proiecte cu finantare europeană.

Misiunea companiei, membră a CCIB din anul 2008, este de a consolida competitivitatea și performanțele organizațiilor și a asigura adaptarea promptă a acestora la schimbările pieței. Imparțalitatea, competența, responsabilitatea, deschiderea, confidențialitatea, răspunsul rapid la orice sesizare și abordare bazată pe risc sunt principiile pe care echipa CERTIND le respectă și după care își conduce activitatea.

Servicii de certificare a conformității sistemelor de management și produselor şi încercări de competenţă

Organismul realizează servicii de certificare acreditate de RENAR pentru cele mai importante și populare scheme de certificare și sisteme de management precum: ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii; ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu; ISO 45001: 2018 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; ISO 22000 – Sisteme de management al siguranţei alimentelor; ISO/IEC 27001 – Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei; ISO 50001 – Sisteme de management al energiei; FSSC 22000 – certificarea sistemelor de management al siguranței alimentului; ISO 37001: 2016 certificarea sistemelor de management anti-mită; firma deţine acreditare RENAR ca verificator de mediu conform Regulamentului 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

CERTIND detine acreditare din partea Asociatiei de Acreditare din Romania – RENAR pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii prevazute in Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si notificare din partea Comisiei Europene pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii prevazute de Regulamentul (UE) nr. 305/ 2011.

Compania furnizează, de asemenea, servicii de certificare acreditată, în conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17065:2013 si Regulamentul (UE) 1151/2012, cu recunoaștere din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Comisiei Europene pentru protecția denumirii produselor alimentare: D.O.P. (Denumire de Origine Protejată), I.G.P. (Indicație Geografică Protejată) și S.T.G (Specialitate Tradițională Garantată).

CERTIND este autorizată de către Ministerul Transporturilor pentru desfașurarea activităților de evaluare a facilităților portuare în conformitate cu prevederile codului ISPS. De asemenea, este furnizor NATO pentru servicii de evaluare și certificare.CERTIND s-a impus pe piata certificărilor ca un organism performant, detinand in prezent 11 scheme de certificare acreditate, 2 notificari la UE, cu peste 30.000 de certificari emise in Romania si in mai mult de 10 state europene, dintre care amintim: Italia, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Bosnia, Macedonia, Muntenegru.

Toate acestea realizari au fost obtinute progresiv, an de an, ca urmare a eforturilor depuse de echipa CERTIND.

În prezent CERTIND este in stadiu avansat de extindere a colaborării cu o firmă specializată din Lima (Peru) pentru activităţi de certificare în ţări din America de Sud, şi anume în: Peru, Bolivia, Uruguay şi Chile.

În plus, compania vine în sprijinul laboratoarelor din țară și nu numai, fiind unul dintre furnizorii de încredere în interpretarea rezultatelor încercărilor de competență executate în laboratoare de încercări.

Formare profesională 

Prin Centrul de Instruire Personal (CIP) al CERTIND compania sprijină și stimulează procesul de învățare continuă atât al angajaților săi, cât și al personalului colaborator, auditori și experți tehnici, prin organizarea și susținerea a numeroase instruiri interne în domeniul sistemelor de management și conformitatii produselor. Din echipa de lectori CIP CERTIND fac parte consultanți, auditori, experți tehnici, evaluatori, cu o experiență bogată în formare, consultanță, certificare, evaluare a sistemelor de management.

Firma este înscrisă în REGISTRUL NAȚIONAL al furnizorilor autorizați de formare profesională și deține autorizări pentru cursuri de formare profesională din partea Autorității Naționale pentru Calificări.

Pentru a veni cât mai mult în întâmpinarea beneficiarilor programelor sale de formare profesională, CERTIND a semnat protocoale de colaborare cu asociaţii profesionale, patronate, universităţi. Dintre acestea reprezentanţii companiei amintesc:  Asociaţia Fermierilor din România, Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ, Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Administraţie şi Afaceri şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Elaborare de proiecte cu finanţare națională și europeană

În anul 2012, CERTIND SA a înfiinţat Departamentul de Managementul Proiectelor. Din acel moment, CERTIND SA a început să se implice, în calitate de partener, dar şi de contractor, în proiecte finantate prin: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013), Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA 2007-2013), Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA 2014-2020), Programul Operaţional Capital Uman (PO CU 2014-2020) şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).

 

Informaţii suplimentare:

CERTIND SA
Palatul UGIR-1903, Str. George Enescu, nr. 27-29, sector 1
telefon 021 313 36 51, fax 021 313 36 51
email: office@certind.ro
www.certind.ro

 

Cristina ŞERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up