„Crește gradul de interes al comunității de afaceri pentru soluționarea litigiilor prin metode alternative”

image_pdfimage_print

De multe ori, diferendele între partenerii de business nu pot fi soluționate „la masa tratativelor”, astfel încât oamenii de afaceri sunt nevoiți să se adreseze unei terțe părți, apelând fie la metode alternative de soluționare a acestora, altele decât instanțele judecătorești de drept comun, precum medierea (modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor), fie în cazul în care părțile nu au putut valorifica instituția medierii, să se adreseze instanțelor judecătorești de drept comun sau instanțelor arbitrale.

 

Despre avantajele oferite de mediere și arbitraj am discutat cu George VODISLAV, director general al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și mediator autorizat.

De ce ar apela o companie la mediere sau arbitraj?

Atât ședințele de mediere, cât și cele de arbitraj nu sunt publice. De asemenea, în ambele situații, dosarul este confidenţial, fiind evitate astfel eventualele prejudicii de imagine și pierderile financiare deloc de neglijat ce derivă din acestea. În plus, perioada de timp necesară pentru soluționarea litigiului și obținerea unui titlu executoriu este incomparabil mai redusă decât în cazul în care se apelează la instanțele judecătorești de drept comun, iar costurile aferente sunt substanțial inferioare celor generate de soluționarea conflictului prin procedura de drept comun. Așadar, apelând la mediere sau arbitraj vorbim despre protejarea imaginii firmei, dar și despre economii substanțiale de timp și bani, unde factorul timp reprezintă neagravarea situației generate de raportul conflictual și restabilirea situației anterioare apariției diferendului.

Referindu-mă strict la serviciile oferite de CCIB, tot la capitolul avantaje aș menționa experiența si buna reputație profesională de care se bucură, în țară și în străinătate, mediatorii Centrului nostru de Mediere și arbitrii Curții de Arbitraj Comercial București, ceea ce constituie o garanție solidă pentru calitatea prestațiilor oferite celor ce apelează la noi.

În plus, menționez că în actualul context epidemiologic, echipele noastre pot desfășura ședințele atât online, cât și în săli cu o suprafață generoasă, în care sunt respectate toate regulile privind distanțarea fizică, fiind evitate astfel riscurile de infectare generate de aglomerația inerentă din instanțe.

Aceste avantaje sunt din ce în ce mai bine percepute de comunitatea de afaceri. Mă bucur să vă spun că în ultima perioadă am constatat o creștere a gradului de interes al antreprenorilor pentru soluționarea diferendelor prin metode alternative.

Ce litigii se pot soluționa la Curtea de Arbitraj București?

Curtea poate soluționa orice litigiu derivând dintr-un contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice civile între profesioniști, cu condiția ca părțile să o sesizeze în temeiul unei convenţii arbitrale scrise în cadrul actului juridic încheiat între părți care reprezintă izvorul obligației obiect al diferendului. Se pot arbitra litigii din toate sectoarele economice: de la energie, petrol și gaze naturale, infrastructură, construcții, finanțare de proiecte, contracte între profesoniști, indiferent de denumire, distribuție sau leasing de echipamente, până la servicii bancare și piețe de capital, asigurări, achiziții publice, inclusiv cu elemente de extraneitate.

Cum se poate apela la serviciile Curții de Arbitraj Comercial București?

Prin includerea în contract a unei clauze compromisorii prin care se atribuie Curţii de Arbitraj Comercial Bucureşti competenţa asupra soluţionării disputelor. Această clauză poate avea următorul conținut: „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Bucuresti de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.” De asemenea, se poate încheia o înţelegere de sine stătătoare denumită compromis. O altă posibilitate este aceea ca reclamantul să introducă o cerere de arbitrare, acceptată de către pârât, prin care să solicite soluţionarea litigiului de către Curtea de Arbitraj Comercial Bucureşti.

Cum se soluționează un litigiu prin arbitraj?

Soluţionarea cauzei arbitrale revine exclusiv tribunalului arbitral. Părţile stabilesc dacă litigiul se judecă de către un arbitru unic sau de mai mulţi arbitri. Dacă părţile n-au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă, de regulă de trei arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părţi, iar al treilea – supraarbitrul – ales de cei doi arbitri. În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluţionarea acestuia pe baza înţelegerii părţilor. Sarcina probei îi revine celui care reclamă un drept, iar contraproba îi revine celui care neagă dreptul pretins și dedus judecătii, procedura de drept comun fiind aplicabilă în completarea procedurii arbitrale. Procedura arbitrală ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale, denumită sentinţă arbitrală, care este definitivă și obligatorie de la comunicare.

Ce conflicte se pot media?

Se pot media de la conflicte în materie civilă, comercială, penală și până la cele din domeniul protecţiei consumatorilor, litigii de muncă și responsabilitate profesională (malpraxis). Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege, respectiv nu pot face obiectul medierii negocierile cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I şi/sau a II-a de muncă, respectiv condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale. De menționat că rata de succes a medierii este de până la 70% din conflictele comerciale mediate. Specificitatea medierii o reprezintă caracterul personal al soluţiei, în sensul că soluţia este a părţilor şi nu a mediatorului. De asemenea, important de subliniat este faptul că medierea poate avea loc înainte, în timpul sau chiar ulterior apelării la instanţelor judecătorești de drept comun sau instanțelor arbitrale, existând chiar obligația potrivit legii ca instanțele să comunice părților posibilitatea medierii pe toată durata procedurii judiciare sau arbitrale.

În ce caz medierea este obligatorie?

Medierea a devenit o procedură încurajată și, în unele cazuri, chiar obligatorie pentru anumite categorii de contracte de achiziții publice. Prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, se recunoaște medierea ca fiind principala modalitate de soluționare a disputelor apărute în domeniul menționat anterior.

Vă mulţumesc!

Cristina SERBANESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up