Curs online de “Responsabil cu gestionarea deşeurilor”

image_pdfimage_print

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București organizează în perioada 26-27 mai 2021, între orele 12.00-16.00, pe platforma ZOOM, cursul “Responsabil cu gestionarea deșeurilor”. Pe toată durata evenimentului, cursanții pot să comunice în timp real cu lectorul, pot adresa întrebări şi pot rezolva exerciţii interactive.

Cursul se adresează operatorilor economici care produc, utilizează, manipulează, depozitează sau transportă deșeuri nepericuloase și/sau periculoase, persoane juridice, care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011, a Legii nr. 249/2015 si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare „persoanele juridice, care dețin o autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform legii.

Tematica cursului: Prezentarea actelor normative care reglementează domeniul protecției mediului referitoare la solicitarea și obținerea actelor de reglementare, precum și obligațiile titularilor de activitate impuse prin legislația specifică privind regimul deșeurilor, în conformitate cu prevederile legislației comunitare.

Se vor aborda următoarele subiecte:

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu.
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare cu referire la obligețiile operatorilor economici față de cerințele impuse prin actele de reglementare privind protecția mediului, inclusiv studii de caz.
 3. OM nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.
 4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – obligațiile agenților economici;
 5. HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
 6. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 7. Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Identificarea, caracterizarea și codificarea deșeurilor – studiu de caz;
 9. Gestionarea deșeurilor, îndeosebi a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, baterii și acumulatori, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri periculoase etc.;
 10. Întocmirea și raportarea Registrului privind evidența deșeurilor nepericuloase și periculoase;
 11. Obligațiile față de fondul de mediu în domeniul gestiunii deșeurilor și ambalajelor;
 12. Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor. Trasabilitatea deșeurilor;
 13. Informații privind aplicațiile SIM si DSS existente pe site-ul ANPM.

Cursul va fi susținut de ing. Magdalena Gheorghe, consultant în domeniul protecției mediului, având experiență dobândită în cadrul autorităților de mediu, APM/ANPM și Garda Națională de Mediu.

La finalul cursurilor se vor elibera certificate de absolvire, emise de Camera de Comerț si Industrie a Municipiului București.

Taxa de participare este de 300 lei + TVA/participant și se poate achita conform formularului de participare anexat. Prețul include: suportul de curs, suport din partea organizatorului pe toata durata cursului, certificatul de absolvire.

Firmele membre ale CCIB cu cotizația achitată la zi beneficiază de o reducere de 30% aplicată la taxa de înscriere.

Înscrierea se face prin completarea integrală a formularului anexat şi transmiterea acestuia, până la data de 24 mai a.c., la adresa de email indicată în cele ce urmează. Ulterior înscrierii, participanții vor primi datele de conectare la eveniment, pe platforma Zoom.

 

Informaţii şi înscrieri:
Ruxandra Stoica: tel: 0740.249.775, e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up