denkstatt, creează valoare sustenabilă

denkstatt România face parte din grupul denkstatt, care furnizează servicii de consultanță în domeniul sustenabilității în Europa Centrală și de Est. Peste 200 de experți din șase țări Europene (Austria, Germania, Ungaria, România, Bulgaria și Slovacia) sprijină succesul clienților grupului prin aplicarea de practici de afaceri sustenabile și a unor soluții inovatoare în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu și responsabilitatea socială.

Echipa denkstatt analizează problemele, obiectivele și oportunitățile clienților din punct de vedere ecologic, economic și social, cu scopul de a oferi clienților perspective noi și de a-i ajuta să câștige avantaje față de concurență prin implementarea de metode sustenabile.

„Rețeaua noastră internațională ne ajută să monitorizăm permanent tendințele și reglementările naționale și internaționale. Ca membru al Inogen Alliance, grup prezent în 200 de țări din întreaga lume, suntem partenerul perfect pentru companiile multinaționale”, spun reprezentanții denkstatt.

Compania, membră a CCIB din 2019, oferă o gamă extinsă de servicii, de la soluții IT, managementul resurselor, decarbonizare, consultanță în sustenabilitate, management urban și până la sisteme de management.

În ceea ce privește soluțiile IT, denkstatt pune la dispoziția clienților săi o gamă largă de soluții software în domeniile: protecția mediului, protecția muncii, sănătate ocupațională și sustenabilitate. Dintre aplicațiile dezvoltate, amintim: denxpert LEGAL, care ajută responsabilii din companii să evalueze gradul de conformare legală; denxpert WASTE, soluție IT pentru managementul deșeurilor; soluțiile IT de colectare a datelor din domeniul sustenabilității.

Totodată denkstatt este specializată în managementul resurselor, realizând evaluări de mediu, de la determinarea amprentei de carbon, de apă sau de mediu, până la evaluarea ciclului de viață al produsului.

În plus, echipa companiei are expertiză în minimizarea riscului de a investi în afaceri care sunt depășite din perspectiva pieței, care lucrează împotriva principiului politic mondial și împotriva cererilor create de societate. Astfel, specialiștii denkstatt pot realiza: strategii de decarbonizare, studii de fezabilitate, stiudii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare a amplasamentului.

O altă axă a activității companiei o constituie consultanța în sustenabilitate. Astfel, denkstatt oferă suport companiilor în realizarea rapoartelor de sustenabilitate, care evidențiază performanța privind responsabilitatea socială și de mediu; raportărilor către autorități, inclusiv integrate, precum și servicii de validare a rapoartelor de sustenabilitate.

De asemenea, denkstatt operează și în domeniul managementului urban, punând la dispoziția celor interesați: servicii privind eficiența energetică, energia regenerabilă și soluții integrate pentru energie, inclusiv privind gestionarea și stocarea energiei. „Soluțiile denkstatt integrează expertiza tehnologică cu inovația socială și abordează provocări referitoare la clădiri, transport, infrastructură și alte sectoare, la diferite niveluri”, explică reprezentanții firmei.

Gama de servicii marca denkstatt este completată cu cele din domeniul sistemelor de management. Specialiștii companiei sprijină clienții să-și îndeplinească obligațiile, păstrând totodată resursele necesare la un nivel minim. „Accentul este pus pe obligațiile legale privind mediul, sănătatea și securitatea în muncă, eficiența energetică și siguranța alimentului. Avem expertiză în auditurile de conformare care stau la baza îmbunătățirii continue în orice tip de organizație”, detaliază reprezentanții denkstatt.

Informaţii suplimentare:

denkstatt Romania S.R.L.
Calea Floreasca, nr. 169A,
cod postal 077190,
Sector 1, București
telefon: +40 256 43 43 97
email: office@denkstatt.ro
www.denkstatt.eu

 Cristina ȘERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro