Finanţări nerambursabile pentru companii, destinate investiţiilor şi acoperirii costurilor salariale

image_pdfimage_print

Schema de ajutor de stat pentru investiţii, instituită prin HG 807/2014 cu modificările şi completările ulterioare

Principalele condiţii ale acestui program de finanțare sunt următoarele:

 • Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
 • Valoarea ajutorului de stat:
  • maximum 37,5 mil euro pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
  • maximum 26,25 mil euro pentru regiunile Vest și Ilfov;
  • maximum 7,5 mil euro pentru București.
 • Intensitatea maximă a ajutorului de stat:
  • 50% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
  • 35% pentru Vest și Ilfov;
  • 10%pentru Bucuresti.
 • Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari.
 • Cheltuieli eligibile: Realizare de construcţii; închirierea de construcții; achiziția de instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi; active necorporale. Nu sunt eligibile cheltuielile aferente modernizării construcțiilor existente și înlocuirii de echipamente.
 • Investiția propusă trebuie să fie o investiție inițială, adică: înfiinţarea unei unități noi, extinderea capacităţii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente.
 • Investiţiile în tehnologie IT pot fi eligibile pe această schemă de ajutor de stat, dar ca o componentă secundară a unui proiect mai amplu care să vizeze obligatoriu şi investiţii în dezvoltarea activităţii de producţie a firmei, iar tehnologia IT trebuie să aibă legatură cu fluxul de producţie.

Schema este deschisă în acest moment, iar acordurile de finanțare se pot emite până la data de 31.12.2023.

Schema de ajutor de stat pentru costuri salariale, instituită prin HG 332/ 2014 cu modificările şi completările ulterioare

Principalele condiții de acordare a ajutorului:

 • Sunt finanțate, în procent de până la 50%, cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă;
 • Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o companie pentru costurile salariale este în funcție de regiunea în care se implementează proiectul, astfel:
  • maximum 37,5 mil euro pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
  • maximum 26,25 mil euro pentru Regiunile Vest și Ilfov;
  • maximum 7,5 mil euro pentru București.
 • Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari.
 • Locurile de muncă trebuie create ca urmare a realizării unei investiții inițiale. Investiția inițială înseamnă: înfiinţarea unei unități noi, extinderea capacităţii unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente.
 • Investiția trebuie să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă.
 • Întreprinderea poate demara investiția și poate crea locurile de muncă doar după înregistrarea Cererii de acord pentru finanțare la Ministerul Finanțelor Publice, nu anterior.

Schema este deschisă în acest moment, iar acordurile de finanțare se pot emite până la data de 31.12.2023.

Informaţii suplimentare despre aceste scheme se pot obţine din documentele anexate, precum şi de la Wise Finance Solutions (www.wfs.eu), companie membră a CCIB, persoană de contact: Andrei Câmpean, Business Development Manager, e-mail: andrei.campean@wfs.eu, telefon 0742 084 212.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up