Formalizarea procedurii de verificare documentară a companiilor: formulare utilizate şi organe fiscale care au competență

image_pdfimage_print

Verificarea documentară reprezintă o formă a controlului fiscal, fiind reglementată de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare („Codul de Procedură de Fiscală”), la titlul VI, capitolul V.

Conform art. 148 din Codul de Procedură Fiscală, pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară ce constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

În luna octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis două Ordine care au ca principal scop formalizarea procedurii pentru efectuarea verificării documentare, prin stabilirea organelor fiscale care au competență în realizarea acestei forme de control, precum și a documentelor utilizate în acest sens.

Potrivit specialiştilor diviziei de consultanţă a Ţuca Zbârcea & Asociații, important de reținut este că, în situația în care se constată existența unui risc fiscal cuantificabil în baza declarațiilor depuse de contribuabil sau a oricăror documente deținute de organul fiscal sau primite de la terți, organele fiscale pot stabili situația fiscală de fapt prin calcularea unor diferențe de creanțe fiscale datorate, prin emiterea unei decizii de impunere sau pot dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale.

Potrivit Buletinului fiscal realizat de Ţuca Zbârcea & Asociații Tax, prin Ordinul privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară publicat în Monitorul Oficial nr. 938/13.10.2020 se aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor ce vor fi utilizate de organele fiscale în activitatea de verificare documentară, și anume:

  • Solicitarea de documente/informații;
  • Invitația pentru audiere;
  • Dispoziția de măsuri ca urmare a verificării documentare;
  • Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare.

Modele privind conținutul documentelor menționate mai sus se găsesc în anexele 1-4 ale Ordinului, care pot fi consultate accesând următorul link: http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTQ0NzE4ODUwNjA1RSszMA==.

De asemenea, prin Ordinul privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare publicat în Monitorul Oficial nr. 921/09.10.2020 se stabilesc categoriile de funcționari publici ce au competențe pentru a efectua verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.

Astfel, organe fiscale competente pentru efectuare verificării documentare sunt:

  • Funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordine Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, precum și din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;
  • Funcționarii publici din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală;
  • Funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, precum și din cadrul Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu