Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

image_pdfimage_print

La începutul lunii decembrie au început înscrierile în cadrul măsurii 3 „Granturi pentru investiții”, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Menționăm că cei interesați se pot înscrie până la data de 29 ianuarie 2020, ora 20:00.

Conform Ordonanței de urgență amintite, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 705/6.08.2020:

 • Valoarea granturilor acordate pe proiect și beneficiar este cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.
 • Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este de:
  – minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate (însă pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinanțarea trebuie să fie peste 35%);
  – minimum 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din Regiunea București-Ilfov (însă pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinanțarea trebuie să fie peste 45%).
 • Categorii de cheltuieli pentru care pot fi utilizate granturile:
  – cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
  – achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific;
  – achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului;
  – cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfașurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.

Categoriile de cheltuieli menționate sunt eligibile pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de productie/ servicii noi si/sau existente.

Granturile pot fi utilizate pentru implementarea de investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

 • Principalele condiții de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de beneficiari:
  – au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
  – au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare (Atentie! Pentru punctaj maxim este necesar sa fi înregistrat profit operațional în ultimul an);
  – se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  – realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența, până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
  – dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru Regiunea București – Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
  – se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Proiectele de investiții vor fi selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se face în functie de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

În cazul în care sunteți interesați să accesați granturi pentru investiții, ne face plăcere să vă informăm că echipa Wise Finance Solutions, companie membră a CCIB, vă poate face o analiză preliminară a eligibilității. În acest sens, îl puteți contacta pe Andrei Câmpean, Business Development Manager, telefon 0742 084 212, e-mail : andrei.campean@wfs.eu, www.wfs.eu.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up