Grupul Industrial SUPERCOM – trei decenii dedicate protecţiei mediului şi clienţilor

Astăzi, la treizeci de ani de la înfiinţare, Grupul Industrial Supercom București desfăşoară activităţi de producție şi servicii de interes național public și privat în domeniul mediului: salubrizare, colectare, sortare, prelucrare şi tratare avansată a deșeurilor și a altor materiale în infrastructuri energetice urbane. Grupul este puternic implicat în economia circulară românească și europeană.

Compania Supercom SA a fost înființată în 1990. În timp, desfășoară diverse activități comerciale, iar din 1999 oferă servicii publice de salubritate în: București, dar şi în alte judeţe ale ţării. Astăzi, Grupul Industrial Supercom operează în 33 de puncte, în: București, Ilfov, Dâmbovița, Caraş Severin (Reșița), Gorj, Bistrița Năsăud, Valea Jiului, Hunedoara, Ialomița, oferind servicii pentru aproximativ 1.800.000 de locuitori.

Supercom SA are experienţă şi expertiză în proiectarea și punerea în funcțiune a Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și a Centrelor de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). În prezent compania are un program de valorificare generală/ valorificare energetică superioară, bazat pe reciclarea/ circularitatea deșeurilor solide municipale.

Compania desfăşoară intervenții speciale, complexe pentru socio-sanitaritate și siguranță în rândul colectivităților umane de la oraşe şi sate. Supercom oferă o gamă largă de servicii de salubrizare: pre-colectare, colectare, transport deșeuri municipale, toxice și periculoase, menajere; sortare deșeuri; tratament, neutralizare, valorificare deșeuri materiale și energetice; depozitare controlată; gestionare depozite; întreținere drumuri publice; curățarea zăpezii; colectare, transport, depozitare, recuperare: deșeuri voluminoase, deșeuri animale, din reparații ș.a.; exterminare de dăunători.

Privind reprospectiv activitatea Grupului Industrial Supercom, remarcăm profesionalismul flexibilitatea şi curajul echipei de management. Constant, Supercom a investit în dotări tehnice de ultimă generaţie în domeniul reciclării şi managementului deşeurilor, a implementat soluţii integrate în domeniu, a dezvoltat modele de parteneriat public-privat, precum “De la deşeuri la energie – Waste To Energy”, precum şi parteneriate în domeniul economiei circulare. Pe lânga grija pentru dotarea tehnică, conducerea Supercom acordă o atenţie deosebită instruirii personalului şi asigurării unui echipament modern şi eficient de protecţie pentru fiecare angajat. Pentru dotarea cu echipamente și vehicule, Supercom a consolidat relațiile cu marii furnizori din domeniu: Mercedes Benz, Iveco, Man, Volvo, Faun, Autobren, Mazzochia, Zoeller etc.

Compania militează pentru: prevenirea, ierarhizarea și colectarea selectivă a deșeurilor. De-a lungul timpului, Supercom a obţinut numeroase certificări, dintre care amintim: Sistem Integrat de Management, Calitate, Mediu, Sănătate, Calitate și Siguranță la Locul de Muncă, SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005, OHSAS 18001/1999; operațiuni de salubrizare de clasa I eliberate de A.N.R.S.C.; certificări specifice pentru transportul terestru.

Grupul Industrial Supercom este membru Gold al Asociației Internaționale pentru Deșeuri Solide (ISWA). Reprezentanţii Supercom participă activ la structurile de lucru ISWA/FEAD, în comitetele consultative în domeniile: tehnico-științific, legislație/reglementarea, planificarea, dezvoltarea, monitorizarea, comunicarea în domeniu, fiind astfel implicaţi în activitatea de gestionare a deșeurilor și de control integrat al poluării la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, Supercom este membru fondator al Asociației Române de Management a Deșeurilor (ARMD), membru fondator al Asociației Profesionale a Furnizorilor de Servicii de Salubritate (APFSS), membru fondator al Patronatului Român de Salubrizare (asigurând şi vicepreşedinţia acestei structuri); membru al Consiliului Național al Investitorilor din România.

Datorită rezultatelor economice excepţionale, Supercom este o prezenţă constantă pe podium în Topul Firmelor din Bucureşti, dar şi în Topul Naţional al Firmelor, evenimente organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi respectiv, de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Misiunea şi viziunea Grupului, care-şi desfăşoară activitatea sub sloganul “Nihil Sine Deo”, sunt expuse succinct, dar cuprinzător, de dr. ec. Ilie-Ionel Ciuclea, fondator şi preşedinte-director general: “Căutăm binele pentru toți, echilibrul, liniștea, dreptatea, imparțialitatea, solidaritatea. Noi nu privim numai în casa noastră românească, ci dovedim interes și pentru deschidere europeană, globală”.

În ceea ce priveşte planurile de viitor ale Grupului, potrivit conducerii Supercom, se are în vedere prezenţa în alte zone ale ţării şi în străinătate, precum şi consolidarea şi dezvoltarea operaţiunilor în Regiunea București-Ilfov. Astfel, principalele linii directoare ale activităţii vizează: implicarea prin studii (Eco-Inovare) și investiții în Sistemele de Management Integrat al deșeurilor (SMID) și în Centrele de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) din România, continuarea Programului dezvoltat sub motto-ul “Un mediu curat – O energie verde din deșeuri”, implementarea Programului “Mediul curat – Energia deșeurilor”, cu scopul de a dezvolta în România capacități tehnologice de înaltă performanță, realizarea de complexe integrate, formate din module de tratare și valorificare a materialelor și energiei (electrice și termice) de aprox. 1.000.000 de tone de deșeuri municipale solide și similare/an.

Una dintre deciziile strategice ale Grupului vizează înlăturarea unor vulnerabilități și deranjamente strategice, operaționale, economice și sociale privind deșeurile și salubrizarea şi contribuţia la Eco-Circularitatea deșeurilor. De asemenea, conducerea Supercom va acorda, în continuare, o atenţie deosebită bunelor practici eco-tehnologice și manageriale şi se va implica, direct şi la nivelul entităţilor al căror membru este, în realizarea de propuneri de ajustări, modificări, completări și armonizări ale cadrului legislativ în domeniul deșeurilor, pentru o Românie curată și sustenabilă.

Cristina ŞERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro