Idei în dezbatere: Pot realiza camerele de comerț scopul pentru care au fost constituite?

image_pdfimage_print

Definind camerele de comerț, art. 1 din Legea nr. 335 din 2007 a Camerelor de Comerț din România arată că acestea sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fară scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create cu scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri, în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și străinătate.

Analizând definiția, observăm că acestea sunt organizații care însumează interesele colective ale mediului de afaceri pe care le promovează la nivelul administrației locale, dar și în mediul guvernamental, cu scopul de crea un mediu de afaceri competitiv, care să se reflecte în actul de comerț și în rezultatele acestuia.

Camerele de comerț sunt de utilitate publică, adică sunt de interes național, chiar dacă acestea reprezintă doar interesele mediului de afaceri, deoarece importanța rezultatelor mediului de afaceri este esențială pentru promovarea și finanțarea valorilor democratice, iar actul de comerț este esența democrației, prin care fiecare ne alegem locul în societate și ne manifestăm creativ, contribuind la evoluția comunității în care trăim.

Pentru atingerea scopului pentru care au fost constituite, camerele de comerț trebuie, în primul rând, să dețină accesul la pârghiile legislative prin care să se facă auzite în raport de autoritățile publice, pentru ca acestea să adopte cadrul normativ care să conducă la un mediu de afaceri favorabil dezvoltării.

Pentru ca actele și faptele de comerț să producă efectele dorite, și anume să contribuie la dezvoltarea societății, este necesar ca organizațiile camerale să aibă dreptul de a lua cuvântul acolo unde se stabilesc drepturile și limitele acestora, precum și obligațiile corelative ale acestor drepturi, iar cuvântul o dată auzit să oblige la analiză și implementare, dacă manifestarea de voință nu contravine cu alte interese generale și de interes public.

În societatea modernă constituirea de drepturi și obligații prin procedura de legiferare reprezintă pârghia statală cea mai importantă, deoarece este pârghia prin care entitatea abstractă, statul, canalizează și direcționează interesele naționale, constatând corect rolul tuturor în organismul statal.

Un mediu de afaceri sănătos, întemeiat pe concurență loială, pe egalitate de drepturi între comercianți, este un mediu care aduce resurse financiare la stat, prin crearea de locuri de muncă, creșterea puterii de cumpărare, susținerea obiectivelor sociale de bază și nu numai; vorbim aici și despre: educație, cercetare, inovare, progres cultural, recunoașterea internațională a țării etc.

La art. 4 din Legea nr. 335/2007 se arată care sunt atribuțiile principale ale camerelor de comerț, dintre care enumerăm: sprijinirea autorităților administrației publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afaceri în raport cu autoritățile române și cu organizații similare din strainătate etc.

Din lecturarea completă a legii de organizare, observăm că autoritățile care sunt chemate să capteze voința comunității de afaceri, proiectată de camerele de comerț, conform cadrului normativ de organizare și funcționare, nu au nicio obligație de a reacționa concret la manifestările prerogativelor camerelor de comerț, lipsind astfel de eficiență orice initiativă a acestor organizații și contribuind la scăderea interesului oamenilor de afaceri pentru a se alătura, în calitate de membri, acestora.

În acest context, ne întrebăm cum ar putea camerele de comerț să reprezinte comunitatea de afaceri, dacă organismele care ar putea fi chemate la masa tratativelor nu au nicio obligație de a asculta, de a reacționa sau de a adopta vreo reacție statală capabilă să preia voința argumentată a mediului de afaceri reprezentat de camerele de comerț?

Există soluții și anume revigorarea sistemului cameral prin reformarea din temelii a legii de organizare și funcționare, impunându-se printre altele prezența activă și obligatorie a reprezentanților CCI la nivelul Legislativului, Executivului și al administrației publice locale. O soluție poate fi constituirea pe lângă aceste foruri a unor comisii camerale.

Așa cum am indicat mai sus, pentru a produce efecte, orice inițiativă camerală trebuie să fie auzită și trebuie să fie exprimată în contextul organizat și legiferat în care acest lucru contează, iar destinatarii prezenți sunt interesați legislativ sau obligați să reflecte legislativ statal rezultatul manifestării de voință al camerelor de comerț, exercitat în interesul mediului de afaceri.

Considerăm că pentru realizarea scopului constituirii camerelor de comerț, trebuie ca legea de organizare și funcționare a acestora, pe lângă prerogativele legiferate deja existente, să conțină minimum urmatoarele prerogative sau posibilități de manifestare în raport de organismele în fața cărora reprezintă mediul de afaceri:

  1. Obligativitatea creării unui spațiu virtual online, susținut de programe publice, care să asigure transmiterea informațiilor referitoare la aspectele cu care se confruntă agentul economic în actul de comerț. În acest sens, se impune modificarea legii de organizare a camerelor de comerț, care, la capitolul venituri, să permită statului să finanteze aceste spații virtuale online care să permită comunicarea informațiilor din partea comercianților și ulterior stocarea și analiza acestor informații, atât în interesul acestora, dar și în interes public, prin creșterea numărului actelor de comerț.
  2. Dreptul reprezentanților Camerelor de Comerț de a lua cuvântul în plenul Parlamentului și de a putea, argumentat, influența actul de legiferare în interesul public al comunității de afaceri.
  3. Obligativitatea prezentării unor puncte de vedere din partea camerelor de comerț cu privire la proiectele de lege care au legatură cu actul de comerț, puncte de vedere care să poată să reprezinte baze pentru dezbaterea și modificarea actului normativ, înainte de adoptare.
  4. Prezentarea unor puncte de vedere de modificare a actelor normative în vigoare, generate de nevoia de actualizare a actului de comerț sau de căderea în desuetudine a textul legal actual.
  5. Obligativitatea invitării permanente a unei comisii din partea camerelor de comerț la dezbaterile parlamentare, ședințele de guvern, ședințele de consiliu ale autorităților locale și conferirea dreptului de a prezenta puncte de vedere cu caracter orientativ în cadrul acestor dezbateri.

În contextul în care pandemia ne-a obligat pe toți să ne resetăm modul de a gândi, să ne flexibilizăm și să ne eficientizăm activitatea, acesta poate fi un excelent moment și pentru reformarea cadrului legislativ după care funcționează camerele de comerț, pentru ca acesta să dețină pârghiile necesare promovării și dezvoltării pe baza democratice a mediului de afaceri.

av. Cătălin MIHALACHE
catalin.mihalache@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up