IMM Invest PLUS continuă și în 2023

image_pdfimage_print

Ministerul Finanțelor (MF) anunță prelungirea aplicării schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS până la 31 decembrie 2023. Totodată, plafonul total al garanțiilor crește la 20,25 miliarde lei, de la 17,75 miliarde, cât a fost în 2022.

“Încurajez antreprenorii să aplice, acesta fiind cel mai accesat program guvernamental dedicat mediului antreprenorial. În mod firesc, am adaptat actul normativ în baza căruia funcționează acest program cu o serie de ajustări primite chiar de la beneficiari. Lucrăm în echipă și vom traversa 2023 tot în echipă”, a declarat, în acest context, Adrian Câciu, ministrul finanțelor.

Programele se derulează prin: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Bugetul schemei de ajutor de stat se va majora de la 1,930 miliarde de lei la peste 2,881 miliarde de lei, numărul maxim de beneficiari crescând astfel de la 24.786 la 26.708, conform estimărilor specialiștilor din Ministerul Finanțelor.

Ajutoarele de stat vor fi acordate sub forma de garanții pentru împrumuturi și granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum și comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenționate pe o perioadă de până la 12 luni, informează MF printr-un comunicat de presă.

Reamintim celor interesați faptul că Programul IMM INVEST PLUS are șase componente, și anume:

  • IMM INVEST ROMÂNIA, care facilitează accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie (inclusiv profesioniști), prin accesarea unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.
  • AGRO IMM INVEST, dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniștilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.
  • IMM PROD, care are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.
  • GARANT CONSTRUCT, prin care sunt acordate garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, arhitecți și birouri individuale de arhitectură;

– Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

  • RURAL INVEST, dedicată acordării de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele de investiții și creditele/liniile de credit pentru capital de lucru pentru fermieri, întreprinderimici și mijlocii, precum și pentru întreprinderi mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.
  • INNOVATION, care vizează acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovative și/sau care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.

C. ȘERBĂNESCU
cristina.serbanescu@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu