Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie (ICECHIM), peste 70 de ani de istorie

image_pdfimage_print

Înființat în anul 1950, prin divizarea Întreprinderilor Chimice pentru Cercetări, Proiectări și Producție Semiindustrială (ICEPS), ICECHIM a fost primul institut de cercetări aplicative în chimie la nivel național.

Instituție etalon în cercetarea românească, ICECHIM a trecut de-a lungul anilor printr-o serie de transformări care i-au marcat existența. Dacă la mijlocul anilor ’70 ICECHIM era principalul pilon al cercetării chimice naționale, înglobând institute departamentale de cercetare, centrele și laboratoarele de cercetare de pe lângă centralele industriale și combinatele chimice, activitățile de cercetare din institutele de învățământ superior de profil, precum și institutele de proiectare tehnologică, perioada de după anul 1990 a condus la nevoia unei adevărate reinventări a institutului, prin adaptarea la noile realități ale finanțării și ale cadrului național, european și mondial pentru cercetare-dezvoltare.

În prezent, ICECHIM s-a afirmat ca unul dintre principalii actori din zona de cercetare națională, precum și ca o componentă importantă a Spațiului European de Cercetare, cu proiecte de cercetare aplicată în mai multe domenii (bioeconomie; energie, mediu și schimbări climatice; eco-nano-tehnologii și materiale avansate; sănătate; patrimoniu și identitate culturală; tehnologii noi și emergente; IT&C, spațiu și securitate), cu o multitudine de lucrări de cercetare publicate, brevete de invenție solicitate și acordate, precum și tehnologii transferate în industrie.

Echipele de cercetare din cadrul ICECHIM sunt grupate în jurul a trei subiecte majore: biotehnologii, bioresurse și bioproduse pentru bioeconomie; materiale și nanomateriale polimerice inteligente; tehnologii noi și emergente.

ICECHIM implementează proiecte cu finanțare publică națională și internațională, precum și cu finanțare privată, până la nivelul de maturitate tehnologică 6, în diferite domenii: valorificarea / reciclarea deșeurilor de toate tipurile; creșterea eficienței energetice a instalațiilor de biogaz; obținerea de biostimulanți; obținerea unor alimente funcționale; dezvoltarea de noi materiale biocompatibile; obținerea de noi (nano)materiale cu proprietăți antimicrobiene; dezvoltarea de noi materiale și tehnologii pentru protecția mediului sau cu aplicații în sistemele fotocatalitice; obținerea de noi materiale pentru industria auto; dezvoltarea de (bio)senzori și metode inovative de analiza și bioanaliză; restaurarea și conservarea obiectelor aparținând patrimoniului cultural, și multe altele.


Vedere de ansamblu a instalației destinată microproducției de fluide ecologice (din cadrul spin-off-ului instituțional SOLVAGROMED S.R.L. din Mediaș

Instalație pilot experimental – demonstrativă biogaz –microalge

Prototip pentru obținerea filamentelor polimerice pentru imprimarea 3D/4D

În cadrul ICECHIM au fost implementate mai multe proiecte prin care infrastructura a fost modernizată cu echipamente integrate, extrem de performante pentru materiale avansate și bionanotehnologii. Vorbim despre: laboratoare de cercetare și caracterizarea materialelor cu diverse destinații, laboratoare pentru (bio)tehnologii de procesare a (bio)resurselor, produselor secundare și deșeurilor, laboratoare pentru de condiționare și caracterizarea bioproduselor destinate în special agriculturii, laboratoare de teste și încercări. ICECHIM este binecunoscut și prin laboratorul de analize acreditat RENAR care oferă o gamă largă de servicii. În regim neacreditat toate laboratoarele de cercetare din ICECHIM pot realiza analize, teste și încercări, precum şi asistență tehnică în domeniul specific de activitate

Centrul de Transfer Tehnologic (CTT) din ICECHIM este puntea de legătură între echipele de cercetare și întreprinderile care doresc să aplice rezultatele cercetării. Cercetarea și inovarea reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economiei românești și există o serie de instrumente de finanțare care sprijină transferul tehnologic și colaborarea dintre institutele de cercetare și întreprinderi. Câteva exemple în acest sens sunt: Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Regional, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Start-up Nation etc. CTT oferă servicii de consiliere cu privire la noi tehnologii/procese care ar putea fi aplicate cu succes în companii și intermediază procesele de licențiere a brevetelor de invenție din portofoliul ICECHIM. Astfel, fie că doriți să utilizați un brevet ICECHIM prin licențiere, doriți o soluție concretă la o problemă tehnică cu care vă confruntați în firma dumneavoastră sau doriți să realizați un produs nou, cu proprietăți specifice, CTT – ICECHIM vă stă la dispoziție și vă va pune în legătură cu specialiștii de care aveți nevoie.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

Institutul Național de de Cercetare-Dezvoltare
pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM
Splaiul Independenței 202, sector 6, București,
Tel: 021.315.32.99; Fax: 021.312.34.93
email:office@icechim.ro
http://www.icechim.ro/

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up