Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – 50 de ani de excelenţă în cercetare

image_pdfimage_print

Institutul a fost înființat în anul 1971, iar în anul 1995, s-a transformat şi acreditat în Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, fiind singurul institut cu această specializare inteligentă din România. Patru ani mai târziu, în 1999, Institutul a elaborat două programe naționale de cercetare-dezvoltare-inovare, şi anume: Programul național de calitate şi standarde (CALIST) şi Programul național pentru relansarea industriei (RELANSIN).

„Institutul nostru participă cu regularitate la principalele saloane de inventică şi tehnologii noi din Europa (la Bruxelles, Geneva, Barcelona etc), produsele marca INCDMTM fiind premiate constant. De exemplu, în ultimii 5 ani, Institutul a fost distins cu 10 medalii de aur, 4 medalii de argint şi 3 medalii de bronz”, ne-a declarat prof. univ. dr. ing. dr. h.c. Gheorghe I. Gheorghe, directorul general al Institutului şi preşedintele Secţiunii Cercetare-Dezvoltare-Inovare a Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

În anul 2013, INCDMTM a fost evaluat de către o comisie internațională, obținând calificativul cel mai înalt, A+.

În ceea ce privește finanțarea, Institutul se autofinanțează şi accesează fonduri de la competițiile naționale şi internaționale de profil. De asemenea, ca o dovadă în plus a calităţii muncii echipei INCDMTM, Institutul atrage fonduri şi din mediul privat autohton.

Rezultatele cercetării, şi anume produsele mecatronice şi cyber-mixmecatronice obținute de INCDMTM în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare finanţate fie prin diverse programe interne şi  internaţionale, fie din fonduri private, sunt promovate intens în mediul economic, cu accent pe companiile cu profil industrial, prin intermediul unui „Centru de transfer tehnologic şi consultanță”.

În societatea digitală de astăzi, INCDMTM desfășoară activități consistente de cercetare-dezvoltare-inovare prioritare, atât la nivel național, cât şi la nivel internațional, vizând obținerea de rezultate şi produse inteligente care să fie implementate şi transferate tehnologic la nivelul agenților economici, în vederea dezvoltării industriilor inteligente (4.0), creşterii numărului de întreprinderi digitale şi intensificării procesului de digitalizare/informatizare a societăţii.

„Acordăm o mare atenţie resursei umane. De ani buni, atragem tineri specialiști de valoare, cu înaltă calificare profesională şi le oferim șansa de a se remarca pe toate planurile şi de a-şi utiliza întregul potențial. În Institutul nostru cuvintele de ordine sunt excelenţa şi expertiza, iar formarea continuă constituie una dintre priorități. Astfel am reuşit să obţinem rezultatele remarcabile, produse cu valoare adăugată ridicată, care ne-au făcut cunoscuţi pe plan intern şi internaţional şi au generat un bun capital de imagine ţării noastre”, subliniază prof. univ. dr. ing. dr. h.c. Gheorghe I. Gheorghe.

Lista proiectelor de succes ale INCDMTM este lungă şi fiecare proiect are ceva special. De exemplu, în cadrul proiectului SisConIR, condus de dr. ing. Daniela Cioboată şi finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate, a fost realizat un echipament de control dimensional multiparametric pentru SC COMIS SRL, cu ajutorul căruia compania şi-a crescut capabilitătea de a produce inele pentru rulmenți cu role, de dimensiuni medii, în condiții de competitivitate ridicată, prin dezvoltarea tehnologiei de prelucrare și prin dezvoltarea tehnologiilor digitale de control micro și macro geometric și defectoscopic.

 

Un alt proiect de succes al Institutului, condus de data aceasta de sing. Andrei Florin, a vizat realizarea unui echipament mecatronic inteligent pentru verificarea şi controlul etanșeității, la reper „carter distribuție HR10 uzinat”, echipament transferat şi implementat pe linia de producţie la S.C. Automobile Renault Dacia S.A. Pitești.

Potrivit specialiştilor INCDMTM, s-a apelat la o soluție constructivă monobloc complexă. Subansamblele echipamentului inteligent sunt acționate de cilindri pneumatici asistați la cap de cursă de senzor de proximitate. Piesa auto este verificată şi etanșată în două posturi şi este asistată de o celulă-cameră etalon de măsurare prevăzută cu două circuite, realizând ciclul de măsurare după ce piesa auto a fost fixată şi etanșată complet.

Tot pentru S.C. Automobile Renault-Dacia S.A. a fost realizată, sub coordonarea ing. Sergiu Dumitru, o instalație mecatronică inteligentă pentru controlul etanşeităţii cu vacuum, cu o construcție duo-bloc care verifică pierderea de aer la piesele auto turnate care compun reperul „modul de întoarcere”.

Încărcarea-descărcarea instalației inteligente, cu repere auto, pentru verificare și control se face cu ajutorul unui robot autonom, pe baza unui protocol de comunicație.

Instalația inteligentă realizează procesul de control etanșeitate pentru fiecare din cele trei componente ale subansamblului „Modul de întoarcere”, şi anume: corp, manșon și capac.

Corp

Manșon

Capac

Instalația, transferată şi implementată în liniile de producţie ale Dacia-Renault, este protejată cu bariere imateriale împotriva ”intrușilor” asupra funcției de măsurare și control, în spațiul de lucru. Întregul proces de lucru al instalației este condus și monitorizat de un automat programabil (Siemens) cu un controller specializat. Există o comunicare continuă (om-mașină) cu decizie finală și feedback.

Un alt proiect cu care Institutul se mândreşte vizează realizarea unui sistem inteligent integronic şi cyber-mixmecatronic multiaplicativ de telecontrol şi telemonitorizare. Proiectul este condus de prof. univ. dr. ing. dr. h.c. Gheorghe I. Gheorghe şi finanţat prin Programul Nucleu – PN 18 37 02 01.

Sistemul inteligent integronic şi cyber-mixmecatronic multiaplicativ, dispune de un sistem 3D de axe electrice liniare, o axă electro-pneumatică de rotație, un suport mecanic fix, un traductor electronic de măsurare ultraprecisă, un panou de comandă şi acționare, 4 controllere, un sistem de bariere opto-electronice, un laptop de operare şi procesare şi o telecomandă de manipulare sistem.

Acest produs este destinat proceselor de control/măsurare ultraprecis(ă) a dimensiunilor pieselor industriale, precum şi funcțiilor de comunicație cu un Centru de Telecontrol şi Telemonitorizare, fiind util în multe zone industriale, inclusiv în industria auto.

         

Companiile interesate de unul dintre produsele realizate de Institut sau de conceperea unui produs dedicat, se pot adresa la:
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării
Şos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631, Bucureşti
Tel: +4021. 252.30.68/69;
Fax:+4021. 252.34.37;
e-mail: incdmtm@incdmtm.ro
https://incdmtm.ro/

Cristina Serbanescu
cristina.serbanescu@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu