Legea Concurenței: modificări și completări ale legislației secundare

image_pdfimage_print

Potrivit Buletinului legislativ realizat de Țuca Zbârcea și Asociații, recent au fost modificate și completate o serie de regulamente și instrucțiuni în aplicarea Legii Concurenței nr. 21/1996 („Legea Concurenței”).

Astfel, completările aduse Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 377/2017, vizează procedura de investigație (punctul 12), în special interacțiunea între echipa de investigație și părțile investigate.

Conform sursei citate, au fost introduse următoarele trei alineate:

 • Alin. 21: Dovezile și argumentele furnizate de părțile investigate vor fi analizate de către raportor. Raportorul analizează toate documentele, datele și informațiile comunicate de către întreprinderile investigate în apărarea lor și poate solicita în scris orice clarificări sunt necesare cu privire la acestea.
 • Alin. 22: Pentru informarea corespunzătoare a părților investigate pe parcursul investigației, raportorul va comunica părților orice modificări intervenite cu privire la obiectul investigației, respectiv restrângerea sau extinderea acestuia, după caz.
 • Alin. 23: În realizarea scopului prevăzut la alin. (22), raportorul poate solicita întâlniri cu întreprinderile în cauză sau poate participa la întâlniri, la solicitarea întreprinderilor în cauză, în principiu o dată la 6 luni.

De asemenea, au fost completate Instrucțiunile privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010.

Completarea vizează posibilitatea redeschiderii discuțiilor privind procedura de angajamente, în situația în care o primă solicitare a fost considerată de Consiliul Concurenței ca neoportună.

Conform noii reglementări, în cazul respingerii de către Consiliul Concurenței, pe considerente de oportunitate, a solicitării întreprinderii investigate de a se angaja în discuții cu privire la angajamente, întreprinderea investigată nu mai are dreptul de a solicita ulterior inițierea unor discuții privind oferirea de angajamente, cu excepția situației în care s-au produs schimbări semnificative pe piață care justifică o nouă solicitare, caz în care întreprinderea mai poate solicita, o singură dată, inițierea discuțiilor privind oferirea de angajamente.

In plus, au fost completate și modificate Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea Concurenței, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1037/2019.

Principalele modificări și completări:

 • Raportul de investigație va include o prezentare a factorilor de individualizare a sancțiunilor propuse (modalitatea de participare a întreprinderii la fapta investigată, gravitatea faptei investigate, durata faptei, circumstanțe de natură a atenua sau agrava fapta).
 • Întreprinderile nu mai pot beneficia de circumstanța atenuantă constând în faptul că, în perioada încălcării, cifra de afaceri realizată din comercializarea produselor/serviciilor care constituie obiectul practicii anticoncurențiale reprezintă o parte relativ redusă, de până la 20% din cifra de afaceri totală a întreprinderii, pentru care se acorda reducerea nivelului de bază al amenzii cu până la 25%.
 • În cazul acordării reducerii cuantumului amenzii pentru recunoașterea faptei, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării.
 • Reducerea cuantumului amenzii ca urmare a inițierii, de către întreprindere, a discuțiilor privind posibila recunoaștere a faptelor investigate, după 12 luni de la momentul la care ia cunoștință de declanșarea investigației, este de maximum 15% din nivelul de bază. Reglementarea anterioară stabilea o reducere de maximum 12% în această situație.
 • În cazul în care întreprinderea beneficiază de clemență, procentul maxim de reducere a amenzii va fi stabilit în funcție de momentul la care a intervenit recunoașterea, astfel:
 • 20% din nivelul de bază – în primele 6 luni de la momentul luării la cunoștință de declanșarea investigației;
 • 15% din nivelul de bază – după primele 6 luni, dar nu mai târziu de 12 luni de la momentul luării la cunoștință de declanșarea investigației;
 • 10% din nivelul de bază – după 12 luni de la momentul luării la cunoștință de declanșarea investigației.
 • A fost introdusă posibilitatea întreprinderii de a solicita diminuarea amenzii, ulterior individualizării acesteia, conform tranșelor incluse în tabelul de mai jos:
Pondere venituri din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură,

direct sau indirect, cu încălcarea

în cifra de afaceri totală

REDUCERE
Între 0 și 1% Peste 75%, dar nu mai mult de 90%
De la 1% până la 5% 75%
De la 5% până la 10% 45%
De la 10% până la 20% 25%

Pentru calcularea ponderii veniturilor, se va avea în vedere media aritmetică a ponderilor anuale deținute de veniturile realizate în România pe perioada încălcării din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea, în cifra de afaceri totală (mondială) a întreprinderii ce urmează a fi sancționată.

În cazurile în care întreprinderea nu a realizat venituri din vânzarea acestor produse/servicii, se va lua în considerare ponderea veniturilor obținute din revânzarea, indiferent de teritoriu, a bunurilor sau serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea în cifra de afaceri totală (mondială) a întreprinderii ce urmează a fi sancționată.

 • Dacă în anul anterior sancționării veniturile realizate din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea, reprezintă o parte relativ redusă (maximum 30%) din cifra de afaceri totală (mondială) realizată de întreprindere în anul financiar anterior sancționării, amenda se poate diminua cu până la 10%. Întreprinderea trebuie să justifice cauzele care au determinat reducerea acestor venituri. De menționat că diminuarea veniturilor din vânzările care au legătură cu încălcarea nu trebuie să se fi realizat în mod artificial, prin acțiuni întreprinse de contravenient pe parcursul investigației, în scopul diminuării amenzii potențiale.
 • Rezultatul final al amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (11) din Legea Concurenței, sau în anul imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea Concurenței, cu excepția cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up