Măsuri fiscale pentru stimularea creșterii capitalurilor proprii, în contextul dificultăților economice cauzate de virusul COVID-19

image_pdfimage_print

În contextul dificultăților economice și financiare cauzate de pandemia COVID–19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 privind unele măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative (denumită în cele ce urmează „OUG nr. 153/2020”), publicată în Monitorul Oficial nr. 817/04.09.2020.

Astfel, potrivit Buletinului fiscal realizat de specialiștii de la Țuca Zbârcea și Asociații Consultanță Fiscală, contribuabilii care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cei ce își majorează capitalurile proprii vor beneficia de reduceri la plata: impozitului de profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și a celui specific pentru anumite activități, dacă îndeplinesc anumite condiții, după cum urmează:

 • O reducere de 2% a impozitului datorat, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, este pozitiv în anul pentru care datorează impozitul.
 • Reduceri graduale suplimentare dacă, în plus de înregistrarea unui capital propriu pozitiv, contribuabilii înregistrează și o creștere anuală a capitalului propriu al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu înregistrat în anul precedent, după cum urmează:
  – 5% reducere pentru o creștere a capitalului propriu de până la 5%;
  – 6% reducere pentru o creștere a capitalului propriu cuprinsă între 5% și 10%;
  – 7% reducere pentru o creștere a capitalului propriu cuprinsă între 10% și 15%;
  – 8% reducere pentru o creștere a capitalului propriu cuprinsă între 15% și 20%;
  – 9% reducere pentru o creștere a capitalului propriu cuprinsă între 20% și 25%;
  – 10% reducere pentru o creștere a capitalului propriu de peste 25%.
 • O reducere de 3%, aplicabilă începând cu anul 2022 dacă se înregistrează o creștere a capitalului propriu peste un anumit procent față de nivelul din anul 2020 (5% în 2022, 10% în 2023, 15% în 2024 și 20% în 2025) și se îndeplinește concomitent condiția prevăzută la primul punct (capital propriu pozitiv).

În toate situațiile, pentru a beneficia de oricare dintre reducerile menționate mai sus, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori de cel puțin jumătate din capitalul social subscris.

Procentele de reducere a impozitelor menționate mai sus se cumulează, dacă sunt îndeplinite concomitent mai multe dintre condițiile enumerate.

Pentru a putea fi acordate aceste reduceri, termenele limită pentru declararea/plata impozitului pe profit/ se amână până la data 25 iunie a anului următor, iar pentru contribuabilii care au un an fiscal diferit față de anul calendaristic, până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. De asemenea, se amână până la data 25 iunie a anului următor termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent acestui semestru pentru plătitorii de impozit specific unor activități.

Potrivit sursei citate, aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Specialiștii Țuca Zbârcea și Asociații Consultanță Fiscală informează că prin același act normativ au fost aduse o serie de modificări OUG nr. 33/2020, prin care clarifică anumite aspecte legate de aplicarea bonificațiilor trimestriale la plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Astfel, pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declarația anuală privind impozitul pe profit, bonificația aplicată se scade din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificația depășește valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificației care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv.

Se clarifică, de asemenea, faptul că, în cazul contribuabililor cu anul fiscal modificat, care aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, se aplică bonificația și pentru ultimul trimestru. În acest sens, diferența de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se consideră impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru. Prevederile se aplică și pentru diferența de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, dacă aceasta este plătită până la termenul scadent cuprins în perioada 26 decembrie 2020 – 25 februarie 2021, inclusiv. În situația în care acești contribuabili au depus declarația privind impozitul pe profit fără aplicarea bonificaţiilor pot beneficia de acestea prin depunerea unei declarații rectificative.

Același act normativ precizează că bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up