Modificări ale legislației fiscale și contabile

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial nr. 197/26.02.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991, act normativ în vigoare începând cu 26 februarie 2021, cu câteva excepții detaliate în cele ce urmează.

În ceea ce priveşte legislaţia fiscală, potrivit Buletinului realizat de Ţuca Zbârcea şi Asociaţii Consultanţă Fiscală, prin OUG 13/2021 se clarifică situația privind deductibilitatea cheltuielilor înregistrate în tranzacțiile efectuate cu persoane aflate în Lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, noile prevederi fiind aplicabile doar jurisdicțiilor din Anexa I, rezolvând astfel problema tranzacțiilor cu entități rezidente în țări precum Turcia, Maroc, Australia. Astfel, cheltuielile înregistrate în relație cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa II, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021.

De asemenea, se clarifică tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din salarii pentru avantajele în bani și/sau natură acordate atât de angajator, cât și de terți. Aceste prevederi se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii martie 2021.

Potrivit sursei citate, se prevede că noul termen de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței este 15 aprilie.

În plus, actul normativ menţionat stipulează uniformizarea prevederilor privind noul plafon de 4,5 milioane lei cifră de afaceri pentru a aplica sistemul de TVA la încasare (în vigoare începând cu data de 1 martie 2021).

În ceea ce priveşte modificările aduse Legii contabilității, se introduce obligativitatea de a organiza și conduce contabilitate proprie, potrivit prevederilor contabile pentru persoanele juridice străine care desfășoară activități în România prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente, precum și pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

De asemenea, se aduc clarificări în ceea ce privește entitățile pentru care normele și reglementările contabile se emit de către Banca Națională a României, respectiv instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, Fondul de garantare a depozitelor bancare, precum și pentru orice alte entități care intră în sfera sa de reglementare contabilă.

Potrivit specialiştilor TZA Consultanţă Fiscală, conform Ordonanței de urgență nr. 13/2021, situațiile financiare anuale consolidate sunt însoțite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum și raportul consolidat privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia.

Prin acelaşi act normativ, se stabilește faptul că informațiile cu caracter public, cuprinse in situațiile financiare/raportările contabile anuale sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor.

De asemenea, prin Ordonanța de urgență nr. 13/2021 se completează lista privind contravențiile și amenzile aferente şi se aduc clarificări cu privire la persoanele care constată contravențiile și aplică amenzile. Potrivit sursei citate, aceste prevederi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării Ordonanței.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu