Noi măsuri fiscal-bugetare

image_pdfimage_print

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021, intrată în vigoare la data de 18 decembrie 2021, au fost aprobate o serie de măsuri fiscal-bugetare, au fost prorogate unele termene și au fost modificate şi completate unele acte normative, se arată în Buletinul fiscal realizat de Țuca Zbârcea și Asociații.

Extinderea perioadei de aplicare a amnistiei fiscale

 • Se prelungește termenul de depunere a cererii de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 până la 30 iunie 2022 inclusiv.
 • Obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale începute până la data de 30 iunie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează pot fi anulate în baza cererii de anulare a accesoriilor sub rezerva îndeplinirii unor condiții privind stingerea obligațiilor fiscale principale în termen. În aceste situații, cererea de anulare a obligațiilor accesorii se depune până la data de 30 iunie 2022, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 30 iunie 2022.

Impozit pe venit și contribuții sociale

 • Se majorează plafonul până la care cadourile în bani și în natură, inclusiv tichetele cadou, sunt scutite de impozit pe venit și contribuții de asigurări sociale obligatorii, de la 150 de lei la 300 de lei. Această măsură se va aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.
 • Tichetele cadou vor putea fi acordate doar angajaților proprii, fiind interzisă acordarea de tichete cadou altor beneficiari (spre exemplu, angajații partenerilor/altor terți). În acest context, OUG 130/2021 abrogă prevederea din Codul fiscal care permitea încadrarea tichetelor cadou acordate terților în categoria ”Venituri din alte surse”.

Educația timpurie

 • Facilitățile pentru educația timpurie se suspendă de la 1 ianuarie 2022 până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv. Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creşelor şi grădiniţelor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată, intrând sub incidența cotei de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Cotă redusă de TVA pentru energia termică

 • Din 01.01.2022 se aplică cota redusă de TVA de 5% pentru livrările de energie termică realizate exclusiv în sezonul rece atât către populație, cât și către alte categorii de beneficiari.
 • Prin modificările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal de OUG 130/2021, cota redusa de TVA de 5% va fi aplicabilă livrării de energie termică în sezonul rece către populație, spitale publice și private, unități de învățământ publice și private, organizații neguvernamentale, unități de cult și furnizori de servicii sociale publici și privați.
 • Este precizat de asemenea faptul că prin „sezon rece” se înțelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și 31 martie a anului următor.

Facturarea electronică

 • Din 01.07.2022, facturarea electronică va fi obligatorie în relația B2B, însă doar pentru produsele cu risc ridicat.
 • Companiile vor putea să folosească platforma e-Factura pe relația B2B în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022, pentru tranzacții ce implică produse considerate de către ANAF ca având un risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală.
 • Ulterior, începând cu 01.07.2022, companiile vor fi obligate să folosească platforma e-Factura în relația B2B, pentru același tip de produse.

Alte modificări

 • Începând cu 1 februarie 2022, este introdusă obligativitatea emiterii biletelor de valoare exclusiv electronic.
 • Conform noii ordonanțe, organul fiscal va monitoriza transporturile de bunuri pe teritoriul național prin intermediul sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri, denumit RO e-Transport.
 • O altă modificare adusă de OUG 130/2021 vizează clasificarea acțiunii de reținere și neplată, încasare și neplată a impozitelor și/sau contribuțiilor, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență, drept infracțiune ce poate fi pedepsită cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă. Această măsură se va aplica începând cu data de 1 martie 2

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up