O nouă serie de măsuri fiscale adoptate de Executiv

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal, în vigoare de la momentul publicării sale în Monitorul Oficial, respectiv începând cu data de 29 martie 2021.

Anularea obligațiilor accesorii (OUG 69/2020)
Potrivit Buletinului fiscal realizat de Țuca Zbârcea și Asociații, se prelungește până la data de 31 ianuarie 2022 posibilitatea de anulare a accesoriilor pentru debitele cu scadența anterioară datei de 31 martie 2020 – conform OUG 69/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Separat, se introduce această măsură și pentru debitorii pentru care se stabilesc obligații fiscale pentru perioadele anterioare datei de 31 martie 2020, prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale, în derulare la 29 martie 2021 sau care urmează să înceapă după 29 martie 2021, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022.

Rambursarea TVA cu control ulterior (OUG 48/2020)
Conform sursei citate, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022 termenul pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Restructurarea obligațiilor bugetare (OG 6/2019)
S-au prelungit termenele de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și, respectiv, a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare (notificarea se poate depune până pe 30 septembrie 2021, cererea până la data de 31 ianuarie 2022).

Eșalonarea la plată, în formă simplificată (OUG 181/2020)
Se prelungește termenul de acordare a acestei facilități până la data de 30 septembrie 2021.

Impozitul specific Horeca
Plătitorii de impozit specific din domeniul Horeca nu datorează impozit specific în anul 2021 pentru o nouă perioadă de 90 de zile (începând cu 1 aprilie 2021), drept continuare a scutirii aplicabile pentru primul trimestru din an.

Educația timpurie
Facilitățile fiscale pentru educația timpurie se suspendă până la 31 decembrie 2021 (motivele incluse în preambulul Ordonanței, fiind atât existența unor neclarități în modalitatea de aplicare, cât și lipsa disponibilităților la bugetul statului), informează avocații Țuca Zbârcea și Asociații. Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Modificări aduse Codului Fiscal

Impozit pe venit
Se introduc reglementări cu privire la deducerea costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, în cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care impozitul anual pe venit se stabilește de fiecare asociat.

Taxa pe valoare adăugată
Se reintroduce prevederea referitoare la exceptarea de la includerea în decontul de taxă a sumelor reprezentând TVA de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală.
Ca urmare a Brexit, sunt introduse anumite excepții de la depunerea declarației recapitulative pentru operațiunile desfășurate între persoanele impozabile din România și persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up