O nouă serie de modificări fiscale

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial nr. 96/2022 a fost publicată Ordonanța nr. 11/2022, care aduce modificări și completări atât Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”), cât și Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală („Codul de Procedură Fiscală”), informează cel mai recent Buletin fiscal realizat de Țuca Zbârcea și Asociații Tax.

Modificări ale Codului Fiscal

Impozit specific HoReCa
Plătitorii de impozit specific din domeniul HoReCa sunt scutiți de la plata impozitului specific în anul 2022 pentru o perioadă de 180 de zile, calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței. De asemenea, se prevede mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal (aplicabil de către toți contribuabilii care se află sub incidența Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități).

Dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale
Conform prevederilor OG 11/2022, noul termen pentru dotarea automatelor comerciale deținute de companii cu case de marcat electronice fiscale este 31 decembrie 2022 (în trecut, termenul era 31 decembrie 2021).

Noi reguli pentru grupurile fiscale
OG 11/2022 introduce reguli speciale referitoare la depunerea declarației anuale consolidate privind impozitul pe profit, în cazul în care cel puțin unul dintre membrii grupului fiscal beneficiază de facilitățile pentru recapitalizare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii. Mai exact, în această situație, persoana juridică responsabilă este obligată să depună declaraţia anuală consolidată până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.
Pentru grupul fiscal care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea către persoana juridică responsabilă a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de către membrii grupului fiscal se efectuează până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz.

Eliminarea obligației depunerii declarației anuale de impozit pe profit pentru anumite tranzacții
Contribuabilii care efectuează transferuri de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care se datorează impozit pe profit (aplicat diferenței între valoarea de piață a activelor transferate într-o perioadă impozabilă și valoarea lor fiscală) nu au obligația declarării acestora prin declaraţia anuală de impozit pe profit.

Eliminarea posibilității de a reporta sponsorizările nescăzute din impozitul pe profit/ impozitul pe venitul microîntreprinderilor
Conform noii ordonanțe, plătitorii de impozit pe profit și plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor nu vor mai putea reporta, pentru următorii șapte ani, sumele care nu au fost scăzute din impozitul datorat.

Modificări ale Codului de Procedură Fiscală

Comerțul electronic
OG 11/2022 impune obligația contribuabililor care pun la dispoziție o interfață electronică prin care se facilitează tranzacțiile comerciale online de a furniza periodic organului fiscal central informații referitoare la tranzacțiile desfășurate prin intermediul acesteia. Modificarea a fost introdusă din cauza riscului mare de nedeclarare/declarare parțială a veniturilor obținute din comerțul online, regula intrând în vigoare în data de 3 februarie 2022 (totuși, pentru aceasta, este necesară publicarea unui ordin de aplicare emis de către autoritatea fiscală).

Contribuabili inactivi
Se introduce suspendarea automată a obligațiilor declarative pentru contribuabilii care figurează cu inactivitate temporară/activitate suspendată, pe perioada inactivității sau a suspendării. În trecut, exista o procedură specifică ce trebuia urmată la autoritățile fiscale în vederea aprobării altor termene sau condiții pentru depunerea declarațiilor fiscale.

Eșalonarea clasică la plată
Această ordonanță aduce posibilitatea de a depune cererea de eșalonare la plată și de către debitorii aflați în procedura insolvenței, cu condiția ca aceștia să iasă din procedura insolvenței până la emiterea deciziei de eșalonare la plată. De asemenea, se prevede că pot beneficia de eșalonare la plată și debitorii cărora li s-a atras răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.

Furnizarea de informații de natura secretului fiscal
Noile prevederi acordă posibilitatea autorităților fiscale de a furniza acces la datele contribuabililor considerate secrete fiscale inclusiv autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege. Desigur, autoritatea care primește informații fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informațiilor primite.

Soluţiile fiscale individuale anticipate
Soluționarea cererilor referitoare la reglementarea unei situații fiscale de fapt viitoare intră în competența Ministrului Finanțelor. Astfel, soluțiile fiscale individuale anticipate, precum şi respingerea cererii de emitere a acestora se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor. Termenul pentru soluţionarea cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate se prelungește de la 3 la 6 luni. Cererile de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a OG 11/2022, se soluționează de către Ministerul Finanţelor.

Transmiterea cererilor de către contribuabili şi identificarea acestora în mediul electronic
Se instituie obligativitatea transmiterii către organul fiscal central a documentelor de tipul cereri, înscrisuri sau a oricăror altor documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ANAF. În situaţia în care contribuabilii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a documentelor, iar acestea sunt depuse la ANAF în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca organul fiscal să notifice contribuabilii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up