Granturi pentru întreprinderile mici si mijlocii

image_pdfimage_print

În perioada următoare, vor fi deschise trei scheme de finanțare pentru întreprinderile mici si mijlocii care au fost puternic afectate de criza coronavirusului SARS-CoV-2. Acestea sunt cuprinse în Planul național de investiții și relansare economică, inițiat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA).

Potrivit unui comunicat de presă emis de MEEMA, măsurile vizează sprijinirea din fonduri europene nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în cuantum de 1 miliard de euro, a întreprinderilor mici și mijlocii, prin acordarea de microgranturi, granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții. Potrivit estimărilor ministrului de resort, Virgil Popescu, banii trebuie să ajungă la circa 100.000 de firme, până la sfârșitul acestui an.

Microgranturile sunt destinate: întreprinderilor mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu au salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019; anumitor categorii de persoane fizice autorizate și organizații neguvernamentale, precum și persoanelor fizice autorizate/ cabinetelor medicale individuale implicte în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat în baza OUG 43/2020.

Microgranturile, cu o valoare de 2.000 euro, se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară. Bugetul alocat pentru acordarea de microgranturi este în valoare totalăde 100 milioane euro.

Granturile pentru capitalul de lucru sunt destinate: restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor, firmelor din industria alimentare și din domenii asimilate acesteia, celor ce prestează servicii în domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor, librăriilor, bibliotecilor, firmelor din industriile creative, precum și organizatorilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență și/sau în perioada stării de alertă.

Valoarea maximă a grantului pentru capital de lucru este de 2.000 de euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, în timp ce  pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Grantul se acordă pentru acoperirea:
– cheltuielilor privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
– datoriilor curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
– cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat;
– cheltuielilor privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
– cheltuielilor privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
– cheltuielilor privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
– cheltuielilor privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
– cheltuielilor privind plata datoriilor către bugetul statului.

Pentru a accesa această schemă de sprijin, companiile trebuie:
– să aibă certificat de situații de urgență eliberat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;
– să înregistreze profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului;
– să dispună de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului, la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
– să mențină sau, după caz, să suplimenteze numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

De menționat că, potrivit unui comunicat de presă emis de MEEMA, pentru accesarea acestor granturi, în perioada 1 august – 15 septembrie 2020, ministerul amintit eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgență.

Granturile pentru investiții pot fi utilizate pentru acoperirea:
– cheltuielilor cu realizarea/ achiziția construcțiilor;
– achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific;
– achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului;
– cheltuielilor cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuielilor de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuielilor de mediu, cheltuielilor cu racordarea la utilități, cheltuielilor privind accesibilitatea, cheltuielilor de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuielilor privind studiile, cheltuielilor privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.

Categoriile de cheltuieli menționate sunt eligibile pentru înființarea, extinderea, modernizarea/ reabilitarea unităților de producție/ servicii noi și/sau existente. Granturile pot fi utilizate pentru implementarea de investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

Valoarea granturilor pentru investiții este cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, fondurile totale alocate pentru această schemă de sprijin fiind de 550.000.000 euro.

Cofinanțarea beneficiarilor este de 15% din valoarea grantului solicitat (pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinanțarea trebuie sa fie peste 35%), cu excepția celor din Regiunea București-Ilfov, pentru care procentul de cofinanțare este de 30% (pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinanțarea trebuie să fie peste 45%)

Potrivit Ordonanței de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, document publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 705/6.08.2020, potențialii beneficiari trebuie:
– să fi desfășurat activitate curentă/operațională minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
– să fi înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul dintre exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare (pentru punctaj maxim este necesar sa fi înregistrat profit operațional în ultimul an);
– să se angajeze să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
– să realizeze minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența, până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
– să se angajeze să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Pentru primele două scheme de sprijin, cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate. În ceea ce privește acordarea granturilor pentru investiții, proiectele vor fi selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. La punctaje egale, departajarea se face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.

În cazul în care sunteți interesați să accesați granturi pentru capital de lucru sau pentru investiții, ne face plăcere să vă informăm că echipa Wise Finance Solutions, companie membră a CCIB, vă poate face o analiză preliminară a eligibilității. În acest sens, îl puteți contacta pe Andrei Câmpean, Business Development Manager, telefon 0742 084 212, e-mail : andrei.campean@wfs.eu, www.wfs.eu.

Cristina Șerbănescu
cristina.serbanescu@ccib.ro

 

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu