Protocol de colaborare între Camera bucureșteană și INCD pentru Maşini și Instalaţii destinate Agriculturii și Industriei Alimentare

image_pdfimage_print

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană şi Institutul Național pentru Maşini și Instalaţii destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA), membru al rețelei Enterprise Europe Network (EEN).

Ca urmare a semnării acestui document de către preşedintele CCIB, dr. ing. Costică T. Mustață, şi de către directorul general INMA, dr. ing. Nicolae Valentin Vlăduţ, cele două părţi vor coopera în vederea organizării în cadrul Palatului CCIB Business Centre a unor forumuri de afaceri, workshop-uri, conferințe, prezentări cu scopul de a încuraja și sprijini oamenii de afaceri în diverse domenii de activitate și investitorii să cunoască și să fructifice oportunităție oferite de Enterprise Europe Network.

La eveniment, desfășurat la începutul lunii iulie, au fost prezenți, de asemenea, dr. ing. Cornelia Muraru-Ionel, manager al Incubatorului Tehnologic și de Afaceri din cadrul INMA, managerul clusterului IND-AGRO-POL, și prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, secretar general al CCIB.

Cu acest prilej, dr. ing. Costică T. Mustață a evidențiat potențialul agriculturii românești, punctând totodată nevoia masivă de investiții în infrastructură (finalizarea canalului Dunăre-Siret, construirea de sisteme de irigații, stații de pompare etc).

De asemenea, președintele CCIB a subliniat importanța colaborării la nivel de cluster sau consorțiu între institute de cercetare și mediul de afaceri.. În acest context, dr. ing. Nicolae Valentin Vlăduţ a exprimat interesul de a identifica, prin intermediul CCIB, firme din Capitală interesate să dezvolte parteneriate cu INMA, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.

În ceea ce privește internaționalizarea activității INMA, secretarul general al CCIB a invitat oaspeții să aibă în vedere promovarea ofertei Institutului prin intermediul reprezentanței CCIB de la Tanger, pentru toată regiunea magrebiană, dar și prin intermediul Consiliului de Afaceri România-Egipt, pentru piața egipteană, idee apreciată de conducerea INMA.

Potrivit dr. ing. Cornelia Muraru-Ionel, membrii CCIB vor putea participa la misiuni economice organizate de instituțiile Uniunii Europene, care asigură și acoperirea parțială a costurilor, în scopul promovării exporturilor Statelor Membre în afara comunității și la evenimente de brokeraj, pentru care pot beneficia de servicii de consultanță pentru realizarea profilelor de firmă și asistență în ceea ce privește interpretariatul în limba engleză. De asemenea, își vor putea face cunoscute ofertele și diverse alte propuneri de afaceri/cooperare pe platforma EEN.

Conducerile CCIB și INMA și-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediului de afaceri.

EEN este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea de sprijin a întreprinderilor, organizațiilor care acordă suport mediului de afaceri si profesional, institutelor de cercetare, universităților, centrelor tehnologice, agențiilor de dezvoltare din peste 60 de țări (cele 27 state membre ale Uniunii Europene, țările membre ale Spațiului Economic European, țările candidate și alte țări terțe).

Cristina Șerbănescu
cristina.serbanescu@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu