Scrisoare către mediul de afaceri

image_pdfimage_print

Se spune că vremurile excepţionale cer măsuri excepţionale, iar în perioada scursă din martie anul trecut şi până acum ni s-a demonstrat din plin acest adevăr. Criza sanitară generată de pandemia de Covid-19 ne-a determinat pe toţi cei ce activăm îm mediul de afaceri să regândim: gama de produse şi servicii, modul în care acestea sunt livrate clienţilor, felul în care colaborăm cu furnizorii şi partenerii, dar mai ales să reaşezăm sistemul de relaţii din interiorul echipei. Dacă 2020 a fost un an care ne-a testat rezilienţa şi capacitatea de repliere rapidă, anul 2021 este anul în care putem pune bazele pentru o nouă etapă de dezvoltare, cu condiţia de a ne creiona planurile de lucru pornind de la realitatea zilelor noastre, nu de la “vechea normalitate”, şi de a “asculta” permanent ceea ce “ne spune piaţa”.

Este ceea ce fac voi face şi eu, alături de echipa Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, pe care o conduc, în calitate de preşedinte proaspăt ales, poziţie care mă onorează şi mă obligă, deopotrivă. Sunt profund onorat să mă aflu în fruntea celei mai vechi şi prestigioase camere de comerţ din vechiul Regat, fondată acum 153 de ani, cu activitate neîntreruptă, indiferent de forma de organizare şi funcţionare, de regimul politic şi de contextul macroeconomic. Pe de altă parte, am obligaţia morală de a duce mai departe munca înaintaşilor mei, pe care o apreciem, şi de a reda Camerei bucureştene locul pe care îl avea şi pe care îl merită în peisajul economic şi social al Capitalei şi nu numai.

Şi eu, şi membrii echipei mele plecăm la drum aplecându-ne cu respect asupra istoriei organizaţiei noastre, asumându-ne misiunea de a fi “vocea” comunităţii de afaceri a Capitalei în faţa autorităţilor, dar fără a uita că rolul unei camere de comerţ moderne este de a veni cu soluţii la multiplele probleme ale oamenilor de afaceri, mai ales în această perioadă complicată.

Una dintre realităţile de necontestat ale noii normalităţi este digitalizarea rapidă a activităţilor. A nega această realitate sau a amâna nejustificat luarea unor măsuri în acest sens înseamnă a face paşi siguri către ieşirea de pe piaţă. Digitalizarea nu înseamnă disponibilizarea unei părţi a forţei de muncă, ci presupune automatizarea operaţiunilor repetitive şi consumatoare de timp, având astfel posibilitatea de a direcţiona personalul către alte activităţi generatoare de plus valoare. De asemenea, înseamnă organizarea mai eficientă a unor activităţi, în beneficiul clienţilor, ceea ce va contribui la fidelizarea acestora. În plus, costurile aferente digitalizării sunt de multe ori supraestimate, în raport cu beneficiile. Pornind de la aceste idei, încă neînţelese pe deplin de mare parte a comunităţii de afaceri, vom acţiona pe două paliere. Pe de o parte, vom iniţia o serie de evenimente dedicate acestui subiect, cu un profund caracter interactiv şi axate pe prezentarea de bune practici şi a unor cazuri de succes din diferite domenii, pentru a oferi oamenilor de afaceri o perspectivă corectă asupra acestui proces. Pe de altă parte, ştiind cât de bine funcţionează puterea exemplului, vom face o analiză a propriilor noastre activităţi şi vom digitaliza acele segmente care ne vor permite să oferim servicii mai bune, la preţuri competitive. Vrem să fim, noi înşine, un exemplu de bună practică.

De ce ar alege un antreprenor serviciile noastre? Din mai multe motive, dintre care aş aminti: apartenenţa la marea familie a camerelor de comerţ atât din țară, cât și din străinătate, parteneriatele cu firme de top, experienţa în furnizarea de servicii complete de consultanţă, indiferent de etapa de viaţă în care se afla firma, dar şi în organizarea de evenimente complexe, în propriul centru de conferinţe, reputaţia bună pe care o avem pe plan intern şi extern, la nivel guvernamental, diplomatic şi al organizaţiilor de afaceri. Datorită acestor avantaje competitive certe, suntem capabili să oferim servicii personalizate şi/sau integrate de calitate, pe plan intern şi internaţional, cu o singură condiţie: să ascultăm ce ne spune piaţa. Suntem utili atâta vreme cât serviciile noastre răspund unei nevoi reale a mediului de business, aşa că vrem să ştim “de la sursă” ce îşi doresc antreprenorii. De aceea, în perioada următoare vom organiza, inclusiv în sistem hibrid, cu respectarea condiţiilor impuse pentru limitarea efectelor pandemiei de Covid 19, numeroase dezbateri şi mese rotunde pentru a afla care sunt problemele reale cu care se confruntă antreprenorii şi ce-şi doresc de la echipa noastră. Aceste informaţii vor completa în mod fericit datele obţinute în urma studiilor si analizelor realizate la nivelul Camerei şi vor sta la baza evaluării rezultatelor muncii noastre, a adaptării permanente a planului de lucru şi a definirii priorităţilor în raport cu comunitatea de afaceri şi îndeosebi cu membrii noştri.

De exemplu, dacă vorbim despre ceea ce solicită piaţa, pentru firmele interesate să-şi internaţionalizeze afacerile, vom continua să organizăm: seria de evenimente “Ziua Oportunităţilor de Afaceri”, forumuri de afaceri şi investiţionale desfăşurate la Bucureşti, dar şi misiuni economice în spaţiile-ţintă, şi aş aminti aici: regiunea magrebiană, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, Asia de Sud si Est, pieţe interesante, în creştere, dar destul de dificil de abordat independent. În plus, vom continua să acordăm consultanţă şi asistenţă pentru întreaga regiune magrebiană prin intermediul Reprezentanţei CCIB de la Tanger. Având în vedere importanța prezenței firmelor românești pe piețele externe, dar și experiența acumulată în acest domeniu în calitate de om de afaceri, intenționez să acordăm prioritate promovării relațiilor economice externe în folosul membrilor noștri și a mediului de afaceri bucureștean, iar cu acordul colegilor din Colegiul de Conducere să preiau coordonarea directă a acestui sector în cadrul CCIB.

Pe plan intern, ştim că pentru membrii comunităţii de afaceri este foarte important ca vocea lor să se facă auzită şi ascultată la nivel guvernamental, pe subiecte de interes, precum: problematica fiscală, accesarea fondurilor europene, măsurile de sprijin pentru ramurile afectate puternic de pandemie, reindustrializare, dezvoltarea infrastructurii, soluţii de finanţare, programe pentru dezvoltarea IMM-urilor etc. Iată de ce, în perioada imediat următoare, vom relansa seria de evenimente Business Breakfast, pentru a da oportunitatea reprezentanţilor mediului de afaceri de a intra într-un dialog mai puţin convenţional, dar eficient cu membri ai Guvernului, dar şi cu specialişti şi consultanţi de top, în beneficial ambelor părţi.

Pentru mine, un obiectiv important îl constituie creşterea numărului de firme care aleg să ni se alăture în calitate de membru şi fidelizarea celor existente. Din nou, vom acţiona pe două paliere. Pe de o parte vom intensifica dialogul cu firmele din Capitală, în cadrul evenimentelor din seriile: “Vino să ne cunoaştem!” “Open House Networking” şi “Ziua porţilor deschise”, “Seara membrilor”, “Seara partenerilor”, dar şi prin întâlniri restrânse, pe probleme punctuale. Acest dialog constant şi onest va conduce la o mai bună cunoaştere reciprocă a membrilor şi simpatizanţilor noştri, dar la şi o mai bună şi corectă conştientizare a modului în care Camera bucureşteană le poate fi utilă în activitatea zilnică, prin servicii de consultanţă, asistenţă, arbitraj, mediere, promovare online şi offline, în ţară şi peste hotare. De asemenea, această abordare ne va permite să venim, pe un al doilea palier, cu servicii incluse personalizate, adaptate la domeniul de activitate şi specificul fiecărei firme, cu oferte exclusive şi discount-uri acordate la serviciile oferite de noi şi de partenerii noştri. Membrii noştri au inclusiv oportunitatea de a beneficia de experinţa echipei noastre şi de a-şi organiza evenimentele de firmă, la tarife preferenţiale, la cel mai înalt nivel şi în cele mai bune condiţii, în cadrul Centrului nostru de conferinţe, unul dintre cele mai frumoase din Bucureşti, încărcat de istorie, dar dotat la cele mai exigente standarde.

Acestea sunt câteva aspecte ale activităţii noastre viitoare pe care am dorit să vi le împărtăşesc pentru a vedea, dragi parteneri, că menirea noastră este una singură: de a vă sprijini, prin toate mijloacele care ne stau la dispoziţie, să vă transformaţi ideile de afaceri în poveşti de succes. Punem în slujba planurilor dumneavoastră de afaceri: experienţă, tehnologie, conexiuni, parteneriate, cu un singur scop, acela de a creşte împreună! Consider că o cameră de comerţ este cu atât mai solidă cu cât membrii săi sunt mai puternici, iar cu cât mediul de afaceri este mai puternic, cu atât comunitatea, în ansamblul ei, are şansa de a se dezvolta durabil, pe baze sănătoase.

Vă aştept alături de noi!

Cu apreciere,

Iuliu STOCKLOSA,
preşedinte@ccib.ro

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu