Serviciile de audit financiar în sprijinul mediului de afaceri

Așteptările mediului de afaceri și, în general, ale beneficiarilor rapoartelor de audit față de auditorii financiari sunt legate, în principal, de realizarea unor misiuni de audit de calitate care să ofere asigurări pertinente cu privire la realitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în situațiile financiare. Astfel, se poate da un mesaj important cu privirea la starea sănătății entităților auditate.

În piață, pentru lansarea și relansarea afacerilor, un raport de audit bine întocmit realizat potrivit standardelor internaționale în domeniu, poate constitui un element esențial în adoptarea deciziilor, atât de către guvernanța entității, cât și de către alți utilizatori ai rapoartelor de audit, cum ar fi băncile, asiguratorii, clienții.

Despre auditul financiar, independent prin statutul său, se poate vorbi ca despre o sursă de informații esențiale pentru asigurarea unei bune guvernanțe. Prin opiniile pe care le exprimă, auditul financiar transmite guvernanței un mesaj cu privire la modul în care consiliile de administrație și, implicit, managerii își fac datoria.

Prin opinii prudente și obiective auditul financiar transmite, de asemenea, semnalul necesar pentru a tempera dorința unor manageri de a raporta situații financiare exagerate, profituri cât mai mari, încercând astfel să escamoteze adevărata situație, prin distorsionarea realității.

În acest mod board-ul entității este înarmat cu informațiile necesare pentru adoptarea celor mai potrivite măsuri. Aceste aspecte sunt deosebit de importante pentru că în prezent, mai mult ca oricând, este de mare actualitate managementul riscurilor, un risc major fiind cel legat de asigurarea continuității activității.

De aceea, măsurile adoptate de către management trebuie să fie fundamentate pe rapoarte de audit realizate cu obiectivitate.

Cu alte cuvinte, serviciile de audit financiar trebuie considerate ca o investiție în sănătatea afacerilor.

Din interacțiunea lor cu mediul de afaceri, auditorii au aflat că aceștia nu solicită altceva decât un raport de audit corect întocmit care să țină seama de rigorile standardelor profesiei, atât cele tehnice, cât și cele etice.

De aceea, este necesar ca atenția auditorilor să fie îndreptată nu numai asupra datelor prezentate, ci și spre informațiile conexe.

Interesul este să se afle cum stau în realitate lucrurile în entitatea respectivă, astfel încât nu doar să se îndrepte eventualele erori, ci mai ales să se ofere argumente, elemente pentru dezvoltarea afacerii pe termen lung.

În esență, chiar dacă auditorii financiari sunt priviți, uneori, ca un rău necesar, realitatea demonstrează că această activitate poate adăuga valoare afacerii, iar investiția în costul misiunilor de audit este în folosul acesteia. O bună înțelegere a rolului „terapeutic” al auditorului poate fi un element major care să reprezinte „busola” pentru orientarea managementului unei entități.

Buna comunicare a auditorului cu guvernanța entității și cu ceilalți utilizatori ai informațiilor din rapoartele de audit poate ajuta, într-o anumită măsură, la depășirea dificultăților prin care trece în prezent economia noastră.

Este necesar un dialog mai susținut și mai consistent între auditori și mediul de afaceri care să conducă la o înțelegere mai bună a sensului misiunilor de audit financiar, activitate specifică economiei concurențiale în care oamenii de afaceri pot găsi un sprijin calificat, pertinent și obiectiv.

Provocările cu care se confruntă mediul de afaceri se reflectă în mod direct și în eforturile pe care auditorii financiari trebuie să depună pentru a evalua impactul acestora asupra situației și performanțelor financiare ale entității auditate.

Astfel, înțelegerea riscurilor la care este expusă entitatea auditată ca urmare a conjuncturii economice și a modului în care sunt administrate aceste riscuri devine o componentă importantă a misiunii de audit, contribuind la furnizarea unor servicii de audit de calitate și la întărirea relației de afaceri cu clienții, pe fondul unei încrederi reciproce.

 

prof. univ. dr. Ion Horia NEAMȚU
Academia de Studii Economice București