Simplificarea legislației aplicabile societăților cu răspundere limitată

image_pdfimage_print

Până la adoptarea Legii nr. 223/2020, pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social, procedura de transfer al părților sociale ale unei societăți cu răspundere limitată către o persoană care nu deținea calitatea de asociat al societății respective presupunea parcurgerea a două etape.

Prima etapă viza adoptarea de către asociați a unei hotărâri de aprobare a transferului părților sociale și depunerea acesteia la Registrul Comerțului, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății era permisă numai dacă era aprobată de asociații reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Ulterior publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaților privitoare la transmiterea părților sociale aveau la dispoziție un termen de 30 de zile de la publicare pentru a formula o cerere de opoziție cu privire la această hotărâre. Transmiterea părților sociale opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului de opoziție sau, în cazul formulării unei opoziții, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia.

După expirarea termenului de opoziție de 30 de zile sau, respectiv, după soluționarea opoziției, transferul părților sociale era înregistrat la Registrul Comerțului în baza unui nou dosar cuprinzând toate documentele de transfer.

Procedura descrisă mai sus avea ca rezultat întârzierea semnificativă a transferului părților sociale către persoane din afara societății.

Potrivit Buletinului legislativ realizat de Țuca Zbârcea și Asociații, începând cu data de 5 noiembrie 2020, transmiterea părților sociale către terți se realizează într-o singură etapă, fără ca pentru operarea transferului să mai fie necesară expirarea termenului de opoziție de 30 de zile.

Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaților cu privire la transferul părților sociale vor avea în continuare posibilitatea formulării unei cereri de opoziție prin care să solicite repararea prejudiciului cauzat prin hotărârea asociaților, însă această procedură nu va avea ca efect întârzierea transferului părților sociale.

De asemenea, procedura de adoptare a hotărârii de aprobare a transferului a fost flexibilizată. Astfel, începând cu data de 5 noiembrie 2020, în actul constitutiv al societăților cu răspundere limitată pot fi prevăzute condiții de majoritate mai scăzute pentru adoptarea hotărârii de transfer, precum și alte reguli de desfășurare a acestei operațiuni.

Conform sursei citate, prin același act normativ au fost reduse condițiile și formalitățile necesare pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Astfel, potrivit formei anterioare a Legii nr. 31/1990, capitalul social minim al unei societăți cu răspundere limitată nu putea fi inferior unui prag de 200 lei și era divizat în părți sociale egale, cu valoarea de minim 10 lei. Prin Legea nr. 223/2020 au fost eliminate cele două praguri menționate mai sus.

De asemenea, printre documentele depuse în vederea constituirii unei societăți se număra și dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv. Această cerință a fost eliminată prin Legea nr. 223/2020 în cazul înființării societăților cu răspundere limitată.

Condiția vărsării integrale a capitalului social subscris în cazul societăților cu răspundere limitată este prevăzută în continuare de art. 91 din Legea nr. 31/1990. Mai mult decât atât, Legea nr. 31/1990 prevede că se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă administratorul care începe operațiuni în numele unei societăți cu răspundere limitată înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social.

Așadar, modificarea menționată are ca efect doar debirocratizarea procesului de înmatriculare a societăților cu răspundere limitată, iar nu înlăturarea condiției vărsării integrale a capitalului social subscris în cazul acestui tip de societăți.

Tot prin Legea nr. 223/2020 au fost clarificate unele dispoziții referitoare la documentele necesare pentru stabilirea sediului social. Astfel, conform formei anterioare a Legii nr. 31/1990, la înmatricularea unei societăți și la schimbarea sediului social era necesară prezentarea la sediul oficiului Registrului Comerțului a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, înregistrat la organul fiscal competent. Această formulare a art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a dat naștere unei practici neunitare la nivelul oficiilor Registrului Comerțului, în unele interpretări fiind considerat că actul ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului trebuie să fie înregistrat în prealabil la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Așadar, prin art. I pct. 2 din Legea nr. 223/2020 a fost clarificat fluxul de documente, fiind prevăzut în mod expres faptul că oficiul Registrului Comerțului va transmite documentul privind sediul social, după înregistrarea în Registrul Comerțului, către organul fiscal competent.

Avocații Țuca Zbârcea și Asociații punctează, de asemenea, faptul că prin legea amintită au fost modificate unele reguli procedurale aplicabile în cazul cererilor de opoziție. Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile adoptate de organele statutare ale unei societăți pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești obligarea societății sau a asociaților sau acționarilor acesteia la repararea prejudiciului cauzat.

În forma Legii nr. 31/1990 anterioară adoptării Legii nr. 223/2020, dispozițiile care reglementau procedura formulării unei cereri de opoziție făceau trimitere la anumite reguli din materia nulității și a suspendării executării hotărârii atacate.

Având în vedere faptul că scopul final al formulării unei cereri de opoziție nu este anularea sau suspendarea efectelor hotărârii atacate, ci repararea prejudiciului cauzat prin adoptarea acesteia, dispozițiile care reglementau aplicabilitatea acestor proceduri în cazul cererilor de opoziție au fost eliminate.

Așadar, desfășurarea activității societății a cărei hotărâre a fost atacată pe calea unei opoziții nu va mai fi întârziată ca urmare a formulării unei cereri de opoziție.

Conform sursei citate, Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din data de 2 noiembrie 2020 și a intrat în vigoare la 5 noiembrie 2020.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up