banner analiza financiara

Analiza financiară – nivel bază

OBIECTIVUL CURSULUI

 

Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor putea să:

 

  • Contribuie la reducerea riscului în activitatea de gestionare a resurselor financiare;
  • Întocmescă bilanţul în varianta restructurată;
  • Analizeze bilantul în varianta restructurată;
  • Analizeze (interpreteze) corect indicatorii de bonitate;
  • Intercoreleze indicatorii de bonitate în vederea luării unor decizii investiţionale corecte;
  • Înteleagă fluxurile de fonduri care iau nastere între două perioade;
  • Analizeze şi interpreteze rezultatul exercițiului în funcţie de factorii care au contribuit la formarea nivelului global;
  • Coroboreze analiza financiară cu proiecția fluxului de lichidităţi pentru a putea lua decizii manageriale (de creditare) corecte, cu riscuri reduse;
  • Întocmească un flux de numerar;
  • Analizeze un flux de numerar.

GRUP ŢINTĂ

Personalul implicat în activitatea de analiză financiară, care nu dispune de o experiență vastă în domeniu, angajați din bănci, oameni de afaceri, contabili, persoanele implicate în diverse activități economice, antreprenori etc.

 

CONŢINUT

MODUL 1: Analiza structurii bilanţului

1.1. Analiza financiară a bilanţului restructurat

1.2. Fondul de rulment

1.3. Necesarul de fond de rulment

1.4. Trezoreria netă

 

MODUL 2: Analiza indicatorilor de structură

2.1.Modul de interpretare a indicatorilor

2.2. Indicatori de lichiditate (current ratio, quick ratio, working capital)

2.3. Indicatori de eficienţă

2.4. Indicatori de îndatorare

MODULUL 3: Analiza contului de profit şi pierdere

3.1 Analiza fluxurilor

3.2. Indicatorii de performanţă ai contului de profit şi pierdere(EBIT, EBITDA)

3.2.1. Indicatori de profitabilitate

3.2.2. Indicatori de risc financiar

 

PREZENTAREA LECTORULUI

Levente KATONA este licențiat al Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și doctor în economie al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, având numeroase specializări în domeniul managementului financiar și al marketingului bancar (Deutsche Management Akademie Niederschsen, Ministerul Finanțelor, Luxemburg etc).

Levente a parcurs treptele profesionale de la economist la director de bancă (1992 – 2004), iar din 2004 pana in 2008 a coordonat activitatea de pregătire profesionala pentru zona corporate într-una dintre băncile aflate în top cinci din România şi parte a unui important grup financiar european. Are o experienţă vastă în training, consultanță şi formare profesională și de peste 12 ani livrează cu succes cursuri cu tematicile: Analiza financiară și analiza cash-flow, Management financiar, Managementul proiectelor – îmbunătățiirea proceselor (Lean Management), Standingul financiar al firmei – noțiuni de contabilitate, Managementul costurilor, Marketing – promovarea și vânzarea produselor, Costumer care – fidelizarea clienților, Management strategic etc.

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (4 ore / zi).

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

6 – 7 aprilie 2021, orele 09:00 – 13:00

 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite CPD.

 

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

Invitaţia este generată de către IBR sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu câteva zile înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

TARIFUL SPECIAL pentru membrii CCIB (redus cu 25% faţă de tariful standard): 655 lei/persoană (nu se aplică TVA)

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache, Specialist training

Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro