ccib_img_1392370519_dsc_0025_S1[1]

In aprilie, misiune economica organizata de CCIB in Iran

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) va colabora cu Ambasada Republicii Islamice Iran în România în vederea derulării în condiţii optime a proiectelor sale ce vizează dezvoltarea relaţiilor economice ale companiilor bucureştene cu parteneri iranieni. Aceasta a fost una dintre concluziile întrevederii pe care prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele CCIB, a avut-o cu Excelenţa Sa Bahador Amimian Jazi, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Islamice Iran în România, şi cu Hadi Namazi, secretar 1 al Ambasadei, şeful Secţiei Economice şi Comerciale.

Cu această ocazie, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a subliniat că sectorul industrial (echipamente, instalaţii, soluţii tehnice şi tehnologice, inclusiv pentru decontaminarea apei şi solului), dar şi cercetarea (sectorul aeronautic, nanotehnologii şi materiale cu memorie) şi educaţia superioară sunt domenii ce oferă oportunităţi ce pot fi valorificate de către cele două ţări. Potrivit Excelenţei Sale Bahador Amimian Jazi, există potenţial de dezvoltare a relaţiilor de colaborare româno-iraniene şi în: infrastructură, industria petrochimică, explorarea zăcămintelor de petrol şi gaze, sectorul energetic, electrificare, industria auto, domeniul agricol, turism. De asemenea, complementaritatea economiilor celor două ţări permite operaţionalizarea unor proiecte de cooperare în domeniul industrial pe terţe pieţe.

În opinia preşedintelui Camerei bucureştene, organizarea unor misiuni economice şi forumuri de afaceri, precum şi participarea la manifestări expoziţionale specializate sunt două formule eficiente pentru o mai bună cunoaştere a celor două comunităţi de afaceri şi pentru promovarea oportunităţilor oferite de România şi Iran. În acest context, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a vorbit E.S. Bahador Amimian Jazi despre misiunea economică pe care CCIB o va organiza în Iran în a doua parte a lunii aprilie a acestui an, insistând asupra necesităţii identificării în prealabil a unor domenii de interes comun.

Potrivit preşedintelui Camerei bucureştene, înfiinţarea unui Consiliu de Afaceri România-Iran, structură privată a cărei activitate este complementară celei desfăşurate la nivel guvernamental, este o altă formulă care ar trebui luată în considerare, în contextul în care şi-a dovedit viabiliatea pe alte spaţii.

Biroul de Presă al CCIB