Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț şi Industrie a Municipiului Bucureşti, denumită, în continuare, „Curtea de Arbitraj Bucureşti”, este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, validat de Adunarea Generală Extraordinară a Reprezentanţilor Camerei din 21.04.2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare.

RECLAMĂ

RSS
Follow by Email