Lista arbitri

1.     Cristina Petrovici Președinte al Curții de Arbitraj București, fost judecator la Curtea de Apel Bucuresti, Sectiile a Vlll-a si a lX-a Contencios Administrativ si Fiscal, specialist în Drept comercial
2.     Mădălina-Elena Grecu Vicepresedinte al Curții de Arbitraj București, fost judecator la Înalta Curte de Casatie si Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, specialist în Drept comercial, Dreptul mediului, membru onorific al Forumului Judecatorilor Europeni pentru mediu (EUFJE).
3.     Carmen Todică Vicepresedinte al Curții de Arbitraj București, Doctor în Drept, Conferentiar univ. la Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti, avocat, specialist în Drept Comercial si Drept Civil, formator INPPA, mediator autorizat, formator Responsabil protectia datelor, auditor Protectia datelor cu caracter personal, autor si co-autor lucrari stiintifice de specialitate interne si internationale.
4.     Gheorghe Botea Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil.
5.     Constantin Brânzan Doctor în Drept constitutional, fost judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, Sectia Comerciala, arbitru si supraarbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.R.
6.     Victor Babiuc Doctor în Drept, profesor universitar de Drept al comerțului internațional și de Drept comercial; membru al panelului de arbitri la American Arbitration Association New York, la Curțile de Arbitraj Comercial din Delhi, Sofia, Budapesta, Varșovia, Praga, Moscova, Viena, fost ministru al Justiției și Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, fost Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și industrie a României (C.C.I.R)
7.     Ion Chelaru Avocat, specialist în Drept comercial, Președintele Uniunii Juriștilor din România, fost deputat în Parlamentul României.
8.     Nicolae Chirilă Doctor în Drept, fost judecător, fost avocat specialist în Drept comercial, fost arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.R.
9.     Florin Ciutacu Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, arbitru la Curțile de arbitraj comercial din Beijing, Kiev, Milano, Sofia, Viena și la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Președinte al Asociației pentru studierea Dreptului comparat, fost Consilier Prezidențial.
10.  Alina Cobuz Doctor în Drept și studii postdoctorale, membru al Asociației Internaționale de Arbitraj, arbitru la Bursa de Valori București
11.  Valentin Cocean Asistent universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial.
12.  Cosmin Cojocaru Avocat, specialist în Drept comercial, masterat în Dreptul afacerilor.
13.  Olimpiu Crauciuc Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
14.  George Dăuceanu Avocat, specialist în Drept comercial.
15.  Mihnea Claudiu Drumea Doctor în Drept, conferențiar universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial.
16.  Mihai Ferariu Doctor în Drept, avocat, specialist în Drept comercial, Vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Avocaților.
17.  Mihai Valentin Florea Avocat, specialist în Drept comercial.
18.  Augustin Fuerea Profesor universitar, doctor în Dreptul Uniunii Europene și Dreptul afacerilor Uniunii Europene.
19.  Mihai Furtună Avocat, specialist în Drept comercial și Drept al transporturilor.
20.  Anca Gheorghe Doctor în Drept, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial.
21.  Lucia Valentina Herovanu Doctor în Drept comercial, fost Consilier în Ministerul Justiției, specialist în Drept comercial.
22.  Iuliana Iacob Avocat, specialist în Drept comercial.
23.  Ion Ilie-Iordăchescu Avocat, fost Decan al Baroului București, specialist în Drept comercial, membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România și membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
24.  Ioan Ionescu Fost judecător la Secția Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, specialist în Drept comercial, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.
25.  Silviu Alexandru Jecu Fost avocat, fost notar public, specialist în Drept comercial, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
26.  Cosmin Gabriel Marina Avocat, specialist în Drept civil şi Drept comunitar, cu vastă experienţă în operaţiuni şi tranzacţii între profesionişti, la nivel naţional şi comunitar, Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
27.  Nicolae Mândrilă Doctor în Drept, avocat, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial.
28.  Adrian Horia Miclescu Avocat, specialist în Drept comercial.
29.  Cătălin Mihalache Avocat, specialist în Drept comercial.
30.  Cristina Mușat Doctor în Drept, avocat, specialist în Drept comercial.
31.  Păuna Neculae Fost judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a civila, fost Judecator-inspector in cadrul Inspectiei Judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii, avocat, specialist in Drept comercial.
32.  Vasile Nemeș Doctor în Drept, conferențiar universitar, avocat, specialist în Drept comercial, Drept bancar, Dreptul asigurărilor, Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
33.  Nela Petrișor Doctor in Economie, fost judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, Sectia a II-a Civila (fosta Sectie Comerciala), fiind si membru in Colegiul de Conducere al Instantei Supreme, recunoscut profesionist in domeniul dreptului, avand experienta in activitatea juridica de peste 27 ani, in cauze civile si comerciale existente la nivelul tuturor instantelor din Romania, arbitru in cadrul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR, precum si conciliator in cadrul Centrului de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul bancar.
34.  Gheorghe Piperea Doctor în Drept, profesor universitar, avocat, specialist în Drept comercial.
35.  Octavian Popescu Avocat și practician în insolvență, specialist în Drept Comercial, Consilier în cadrul Baroului București.
36.  Eduard Prediger Avocat, Doctor în Drept, specialist în Drept comercial.
37.  Dorin Silviu Sabău Fost judecător la Secția de Drept civil a Înaltei Curți de Casație și Justiție, avocat specialist în Drept comercial, fost președinte al Curții de Arbitraj pentru Fotbal și al Comisiei de Recurs a Federației Române de Fotbal.
38.  Florin Sandu Doctor în Drept, profesor universitar, avocat, specialist în Drept civil, fost șef al Inspectoratului General al Poliției Române.
39.  Adrian Severin Doctor în Drept, profesor universitar de Drept al comerțului internațional, fost președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (C.C.I.R)
40.  Petre Similean Fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă, specialist în Drept comercial.
41.  Camelia Spasici Doctor în Drept, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial.
42.  Liviu Stănciulescu Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
43.  Lucian Stângu Doctor în Drept civil, profesor universitar de Drept civil, fost Secretar de stat în Ministerul Justiției, specialist în Drept comercial.
44.  Septimiu Stoica Doctor în Drept și în Economie, profesor universitar asociat, avocat, specialist în Drept comercial.
45.  Ioan Terța Doctor în Drept, avocat, specialist în Drept comercial.
46.  Gheorghe Uglean Doctor în Drept, profesor universitar, fost Prorector al Universității Spiru Haret, fost judecător și Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, specialist în Drept comercial.
47.  Dan Florin Velicu Doctor în Drept, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
48.  Nasty Vlădoiu Doctor în Drept, profesor universitar, avocat specialist în Drept comercial, Președinte al Uniunii Camerelor bilaterale de Comerț.
49.  Păstorel Zugrăvescu Fost judecător și avocat, specialist în Drept comercial, ambasador onorific al Principatului Monaco în România, fost arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R..
 

ARBITRI STRĂINI

1. Silvy Chernev Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei (Sofia).
2. Bernardo Cremades Doctor în Drept, avocat (Madrid – Spania).
3. Gabriele Crespi Reghizzi Doctor în Drept, Profesor universitar de drept comparat (Italia).
4. Emmanuel Gaillard Doctor în Drept, Profesor universitar de Drept civil, (Univ. Paris XII), membru al ICCA (Franța).
5. Justin Herșcovici Doctor în Drept, fost avocat specialist în Drept comercial (SUA – New York).
6. Elisabeth Hoffmann Doctor în Drept, avocat, membru al Centrului Belgian de Arbitraj (CEPANI) și al Institutului German de Arbitraj (DIS), Președinte al Asociației Europene a Avocaților (Belgia).
7. Bohuslav Klein Președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera Economică și de Agricultură a Republicii Cehe (Praga).
8. Alexandru Komarov Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse (Moscova, Rusia).
9. Filip de Ly Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil (Olanda, Roterdam).
10. Werner Melis Doctor în Drept, președinte al Centrului Arbitral Internațional al Camerei Economice Federale Austriece (Viena, Austria).
11. Habib Malouche Doctor în Drept, Președinte al Consiliului Mediteraneean de Arbitraj (Tunisia).
12. Mark Mayer Doctor în Drept, profesor universitar de Drept comercial, avocat (SUA – New York).
13. Dobroslav Mitrovic Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil (Belgrad, Serbia)
14. Piotr Nowaczyk Doctor în Drept, avocat, președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț Polonă (Varșovia – Polonia).
15. François Perret Doctor în Drept, profesor universitar de Drept procesual civil și de Drept al proprietății intelectuale, avocat, specialist în Drept comercial (Geneva – Elveția).
16. Dumitru Postovan Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (Chișinău – Republica Moldova).
17. Mauro Rubino Sammartano Avocat, Președinte al Curții Europene de Arbitraj (Milano – Italia)