ARBITRII CURȚII DE ARBITRAJ BUCUREȘTI de pe lângă CCIB

1.     Cristina Petrovici  

Președinte al Curții de Arbitraj București, fost judecător la Curtea de Apel București, Secțiile a Vlll-a si a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, specialist în Drept comercial

2.     Mădălina-Elena Grecu  

Vicepreședinte al Curții de Arbitraj București, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, specialist în Drept comercial, Dreptul mediului, membru onorific al Forumului Judecătorilor Europeni pentru mediu (EUFJE).

3.     Carmen Todică  

Vicepreședinte al Curții de Arbitraj București, Doctor în Drept, Conferențiar univ. la Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu București, avocat, specialist în Drept Comercial și Drept Civil, formator INPPA, mediator autorizat, formator Responsabil protecția datelor, auditor Protecția datelor cu caracter personal, autor și co-autor lucrări științifice de specialitate, interne și internaționale.

4.     Gheorghe Botea Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil.
5.     Constantin Brânzan  

Doctor în Drept constituțional, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție a României, Secția Comercială, arbitru și supraarbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.R.

6.   Victor Babiuc  

Doctor în Drept, profesor universitar de Drept al comerțului internațional și de Drept comercial; membru al panelului de arbitri la American Arbitration Association New York, la Curțile de Arbitraj Comercial din Delhi, Sofia, Budapesta, Varșovia, Praga, Moscova, Viena, fost ministru al Justiției și Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, fost Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (C.C.I.R).

7.     Ion Chelaru Avocat, specialist în Drept comercial, Președintele Uniunii Juriștilor din România, fost deputat în Parlamentul României.
8.     Nicolae Chirilă  

Doctor în Drept, fost judecător, fost avocat specialist în Drept comercial, fost arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă C.C.I.R.

 

9.     Florin Ciutacu

 

Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, arbitru la Curțile de arbitraj comercial din Beijing, Kiev, Milano, Sofia, Viena și la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), Președinte al Asociației pentru studierea Dreptului comparat, fost Consilier Prezidențial.

10.  Alina Cobuz Bagnaru  

Doctor în Drept și studii postdoctorale, membru al Asociației Internaționale de Arbitraj, arbitru la Bursa de Valori București

11.  Valentin Cocean Asistent universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial
12.  Cosmin Cojocaru Avocat, specialist în Drept comercial, masterat în Dreptul afacerilor
13.  Olimpiu Crauciuc Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
 

14.  George Dăuceanu

 

Avocat, specialist în Drept comercial

15.  Mihnea Claudiu Drumea Doctor în Drept, conferențiar universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial
16.  Mihai Ferariu Doctor în Drept, avocat, specialist în Drept comercial, Vicepreședinte al Uniunii Internaționale a Avocaților
17.  Mihai Valentin Florea Avocat, specialist în Drept comercial
18.  Augustin Fuerea Profesor universitar, doctor în Dreptul Uniunii Europene și Dreptul afacerilor Uniunii Europene
 

19.  Mihai Furtună

 

Avocat, specialist în Drept comercial și Drept al transporturilor

20.  Anca Nicoleta Gheorghe Doctor în Drept, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial
21.  Lucia Valentina Herovanu Doctor în Drept comercial, fost Consilier în Ministerul Justiției, specialist în Drept comercial
22.  Iuliana Iacob Avocat, specialist în Drept comercial
 

23.  Ion Ilie-Iordăchescu

 

Avocat, fost Decan al Baroului București, specialist în Drept comercial, membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România și membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.

 

24.  Ioan Ionescu

 

Fost judecător la Secția Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, specialist în Drept comercial, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

25.  Silviu Alexandru Jecu Fost avocat, fost notar public, specialist în Drept comercial, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
26.  Cosmin Gabriel Marina Avocat, specialist în Drept civil şi Drept comunitar, cu vastă experienţă în operaţiuni şi tranzacţii între profesionişti, la nivel naţional şi comunitar, Vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București.
27.  Nicolae Mândrilă Doctor în Drept, avocat, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial
28.  Adrian Horia Miclescu Avocat, specialist în Drept comercial
29.  Cătălin Mihalache Avocat, specialist în Drept comercial
30.  Cristina Mușat Doctor în Drept, avocat, specialist în Drept comercial
31.  Păuna Neculae Fost judecător în cadrul Curții de Apel București, Secția a VII-a civilă, fost Judecător-inspector în cadrul Inspecției Judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii, avocat, specialist în Drept comercial
32.  Vasile Nemeș Doctor în Drept, conferențiar universitar, avocat, specialist în Drept comercial, Drept bancar, Dreptul asigurărilor, Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
33.  Nela Petrișor Doctor în Economie, fost judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, Secția a II-a Civilă (fosta Secție Comercială), fiind și membru în Colegiul de Conducere al Instanței Supreme, recunoscut profesionist în domeniul dreptului, având experiență în activitatea juridică de peste 27 ani, în cauze civile și comerciale existente la nivelul tuturor instanțelor din România, arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, precum și conciliator în cadrul Centrului de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul bancar
34.  Gheorghe Piperea Doctor în Drept, profesor universitar, avocat, specialist în Drept comercial
35.  Octavian Popescu Avocat și practician în insolvență, specialist în Drept Comercial, Consilier în cadrul Baroului București
36.  Eduard Prediger Avocat, Doctor în Drept, specialist în Drept comercial
37.  Dorin Silviu Sabău Fost judecător la Secția de Drept civil a Înaltei Curți de Casație și Justiție, avocat specialist în Drept comercial, fost președinte al Curții de Arbitraj pentru Fotbal și al Comisiei de Recurs a Federației Române de Fotbal
38.  Florin Sandu Doctor în Drept, profesor universitar, avocat, specialist în Drept civil, fost șef al Inspectoratului General al Poliției Române
39.  Adrian Severin Doctor în Drept, profesor universitar de Drept al comerțului internațional, fost președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (C.C.I.R)
40.  Petre Similean Fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă, specialist în Drept comercial
41.  Camelia Spasici Doctor în Drept, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial
42.  Liviu Stănciulescu Doctor în Drept, profesor universitar de Drept civil, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
 
43.  Septimiu Stoica Doctor în Drept și în Economie, profesor universitar asociat, avocat, specialist în Drept comercial
44.  Ioan Terța Doctor în Drept, avocat, specialist în Drept comercial
45.  Gheorghe Uglean Doctor în Drept, profesor universitar, fost Prorector al Universității Spiru Haret, fost judecător și Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, specialist în Drept comercial
46.  Dan Florin Velicu Doctor în Drept, lector universitar de Drept civil, avocat, specialist în Drept comercial, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
47.  Nasty Vlădoiu Doctor în Drept, profesor universitar, avocat specialist în Drept comercial, Președinte al Uniunii Camerelor bilaterale de Comerț
48.  Păstorel Zugrăvescu

 

 

Fost judecător și avocat, specialist în Drept comercial, ambasador onorific al Principatului Monaco în România, fost arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R.
49. Eugenia Gutium Avocat, specialist în Drept comercial
50. Mircea Stroie Avocat, specialist în Drept comercial
51. Dana Simona Arjoca Avocat, specialist în Drept comercial, Fost judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Doctor în Drept
52. Nicoleta Țăndăreanu Fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Formator la INM și Formator și Membru în Consiliul Științific al INPP în Insolvență, Doctorand în Drept Comercial
53. Nicoleta Mirela Nastasie Doctor în Drept, avocat, practician în insolvență, fost judecător, consilier în proprietate intelectuală – mărci si indicații geografice, având experiență în activitatea juridică de peste 27 ani, recunoscut ca specialist în Drept Comercial și Dreptul Internațional al insolvenței în activități de colaborare și cercetare în proiecte internaționale organizate de Banca Mondială, UNCITRAL, INSOL International, INSOL Europe, International Insolvency Institute, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.
54. Stefan Naubauer Avocat, membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, al Consiliului Baroului București și al Comisiei pentru Coordonarea Acțiunilor Barourilor din cadrul Federației Barourilor Europene; Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină a Uniunii Naționale a Barourilor din România; Arbitru și vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților; Doctor în Drept al Academiei de Studii Economice din București; Lector la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București; Formator, fost director executiv adjunct, fost șef al Departamentului de studii, cercetări juridice și cooperare internațională în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților; Membru în Consiliul științific al revistei Dreptul și în Comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society; Autor/coautor a peste 70 de lucrări publicate în domeniul dreptului.
55. Florentina Dinu Fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, specialist în Drept comercial.
56. Adelin David Avocat, specialist in Drept Comercial
57. Robert George Florea Fost judecător la Tribunalul Galati, Secția civilă, fost Presedinte al Tribunalului Galati, specialist în Drept civil si comercial
58. Cristian Mircea Dutescu Doctor în Drept – domeniu Drept civil, avocat, specialist în Drept Comercial.
RECLAMĂ