Austria-Maria Enzersdorf: Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Maria Enzersdorf: Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: WFÖ-2301230011
Obiectul licitaţiei Aparate electrice de comutare – sisteme de protecţie a barelor colectoare

Clasificare 31210000 Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice

Produsele licitate Aparate electrice de comutare – sisteme de protecţie a barelor colectoare (Rahmenvereinbarung – Lieferung Sammelschienenschutzsysteme)

Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Netz Niederösterreich GmbH
Adresa Adresă: EVN Platz
Localitate: Maria Enzersdorf
Cod NUTS: AT12 Niederösterreich
Cod poștal: 2344
Țară: Austria
Telefon +43 2236/200-12121
Fax  
E-mail wolfgang.foerster@evn.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.evn.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://beschaffung.evn.at

Persoana de contact/funcţia Wolfgang Förster
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/02/2023

Ora locală: 14:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/02/2023

Ora locală: 14:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro