Austria-Dornbirn: Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Dornbirn: Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Servicii de proiectare de site-uri WWW

Clasificare CPV 72413000 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Produsele licitate Servicii de proiectare de site-uri WWW (Implementierung zweier neuen Websites samt Apps.)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Verein “aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg”
Adresa Adresă: Poststraße 1
Localitate: Dornbirn
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 6850
Țară: Austria
Telefon +43 153231510
Fax  
E-mail office@estermann-pock.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.estermann-pock.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://estermann-pock.vergabeportal.at/Detail/142666

Persoana de contact/funcţia Estermann Pock Rechtsanwälte GmbH, zHd Herrn RA Dr. Ralf D. Pock
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 23/02/2023

Ora locală: 12:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 23/02/2023

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro