Austria – Echipament informatic

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria – Echipament informatic

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  3401.04488
Obiectul licitaţiei Echipament informatic pentru elevi

Clasificare CPV 30000000 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software, 30200000 Echipament şi accesorii pentru computer, 30213000 Computere personale, 30213200 Tablet PC

Produsele licitate Echipament informatic pentru elevi (Digitale Endgeräte für SchülerInnen – 4)
Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă poștală:  Lassallestraße 9b

Localitate:  Wien

Cod poștal: 1020

Subdiviziunea țării (NUTS):  Wien (AT130)

Țara: Austria

Telefon +43 124570-0
Fax  
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-18c1f3dc0e2-6f3e90d658e8a971,
Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/01/2024

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 11/01/2024

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)