Austria-Graz: Mobilier

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Mobilier

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Mobilier

Clasificare CPV 39100000 Mobilier, 39113000 Diverse scaune, 39110000 Scaune, produse conexe şi piese ale acestora, 39112000 Scaune

Produsele licitate Mobilier (AK Steiermark – Neubestuhlung Kammersaal (AK Graz))

Valoare fără TVA: 221 600.00 EUR

 

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Kammer  für Arbeiter und Angestellte für Steiermark
Adresa Adresă: Hans-Resel-Gasse 8-14
Localitate: Graz
Cod NUTS: AT22 Steiermark
Cod poștal: 8020
Țară: Austria
Telefon +43 57799
Fax  
E-mail akstmk-bestuhlung-ks@heid-partner.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.akstmk.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/132796

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Denumire oficială: Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH
Număr naţional de înregistrare: 9110026507337
Adresă: Kundmanngasse 21
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Persoană de contact: RA Mag. Berthold Hofbauer
E-mail: akstmk-bestuhlung-ks@heid-partner.at

Persoana de contact/funcţia Stab Einkauf –  Florian Lederer
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 30/08/2022

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 30/08/2022

Ora locală: 12:00

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro