Austria – Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria – Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2023-0.669.590
Obiectul licitaţiei Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor

Clasificare CPV 18220000 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor

Produsele licitate Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor – jachete de ploaie (TB-VBM-endständige Wasserfilter)
Numele firmei organizatoare Bundesministerium für Inneres
Adresa Adresă poștală:  Herrengasse 7

Localitate: Wien

Cod poștal: 1010

Subdiviziunea țării (NUTS): Wien (AT130)

Țara: Austria

Telefon +43 1531260
Fax  
E-mail BMI-IV-A-Beschaffung@bmi.gv.at
Adresa paginii web  Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://bmi.vergabeportal.at/Detail/165748
Persoana de contact/funcţia Gruppe IV/A (Wirtschaft, Raum und Technik)
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 30/01/2024

Ora locală: 13:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 30/01/2024

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro